Search

Finantari nerambursabile

Facebook Twitter Email

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru Programul Electric Up prin care se acorda finantare nerambursabila in procent de pana la 100%, pentru instalarea de panouri fotovoltaice și statii de reincarcare vehicule electrice.

Principalele coordonate ale acestui program sunt urmatoarele:

 • Solicitanți eligibili:
 • IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) și operatori economici din economici din domeniul HoReCa
 • Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 100.000 euro
 • Intensitatea maximă a ajutorului: 100% din valoarea eligibila a proiectului
 • Pincipalele tipuri de cheltuieli eligibile:
 • achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu
 • achiziţia a cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare
 • cheltuieli de consultanță și management de proiect
 • 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

 In link ul electric veti regasi prezentarea detaliată a condițiilor programului Electric Up.

Detalii suplimentare la tel 0756.313.842

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

In perioada urmatoare se va lansa Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2, Actiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor

Principalele coordonate ale acestui program de finantare sunt urmatoarele:

 • Solicitanți eligibili:
 • IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C necesare digitalizării activității curente
 • Valoarea finanțării nerambursabile:
 • minimum 30.000 euro și maximum 100.000 euro
 • Intensitatea maximă a ajutorului:
 • 90% din valoarea eligibila a proiectului
 • Cheltuieli eligibile prin această linie de finanțare:
 • achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect.
 • achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.
 • achiziționarea serviciilor de găzduire, inclusiv servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service, cu excepția pachetelor de reseller.
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele.
 • cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect.
 • achiziţionarea/realizarea unui website de prezentare a companiei; achiziţionarea//închirierea unui nume de domeniu nou, a soluţiei de semnătură electronică; achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţisoluții IT pentru comerțul electronic.
 • servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect, cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
 • cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza activele achiziționate
 • cheltuieli aferente activității de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.
 • Locația implementarii proiectului: în toate regiunile de dezvoltare: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.

In link ul DIGITALIZARE veti regasi prezentarea detaliata a programului pentru Digitalizarea IMM-urilor.

Detalii suplimentare la tel 0756.313.842

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email
Noi programe cu pana la 70% finantari nerambursabile deschise :

Accesand linkurile  de mai jos veti regasi :

– rezumat

– prezentarea programului POR 2.2. 

– lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare.

Alte tipuri de finantari : ( constructii hale si fabrici unde si cum doriti,  investitori privati , 47 milioane euro prin fonduri de investitii, clasice, etc )
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat, în data de 24.09.2019, apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

 Proiectele pot fi depuse, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

 Principalele coordonate ale acestui program de finantare sunt urmatoarele:

Ø  Solicitanți eligibili:

–          IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii)

Ø  Valoarea finanțării nerambursabile:

–          minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro

Ø  Intensitatea maximă a ajutorului:

–          70% pentru regiunea NE si 55% pentru regiunea Vest, pentru intreprinderi mici și microîntreprinderi

–          60% pentru regiunea NE si 45% pentru regiunea Vest, pentru intreprinderi mijlocii.

Ø  Activități eligibile prin această linie de finanțare:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și servicii, inclusiv utilităţi generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)
 • Dotarea cu active corporale și necorporale:

–          Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe

–          Achiziționarea de echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

–          Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, inclusiv instrumente de comercializare on-line

 • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
 • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Ø  Locația implementarii proiectului: mediul urban, cu exceptia intreprinderilor mijlocii care pot realiza investitii si in mediul rural.

 Pentru informatii suplimentare sau clarificari nu ezitati sa ne contactati la tel 004 0756.313.842!

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 

 1. O afacere noua cu aport 10% cu tehnologie de ultima ora si fara dureri de cap.

Cu 10% capital propriu,  se pot atrage 90% fonduri nerambursabile, cu ajutorul  echipei tehnice care se ocupa de tot ( consultanta, recomandari de profitabilitate, proiectare, depunere dosar, aprobare,  implementare, management, vanzare etc ). Azi, fondurile europene pot plati in avans si astfel nu blocati lichiditati.

 

Se pot primi gratuit fonduri  europene  pana la 1.500.000 euro pentru a porni o afacere in domeniul agriculturii prin crearea unei sere. Specialisti in finantari si in sere, fac o prezentare concreta a acestor solutii.

 

 1. FONDURI NERAMBURSABILE

 

 1. POC – Cercetare dezvoltare

 

     POC A111 Clustere de inovare

Valoarea finanțării publice nerambursabile: 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro în cazul în care proiectul conține activități de inovare pentru cluster.

Solicitant eligibil: entitatea unică ce administrează și exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului).

Cheltuieli eligibile: achiziție teren, construcție/modernizare/extindere centre/laboratoare CD, achiziție active corporale și necorporale, promovare cluster, organizare programe formare.

       POC  A111 – Investiții pentru departamente de CD

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei (1.000.000 euro) şi 90.000.000 lei (20.000.000 euro). Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Activități eligibile:  Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii),  Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent,  Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare.

       POC A114 – Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei (echivalentul în lei a 2 milioane de euro).

Activități eligibile: cercetare fundamentală, cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii fezabilitate pentru CD. Cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale personal, achiziție active corporale și necorporale, servicii cercetare, consultanță.

Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare (instituţii de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, universitați sau instituții de cercetare), întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (indiferent de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

       POC A121 – Intreprinderi nou-înființate inovatoare. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Cheltuieli eligibile: salariale personal, echipamente și instrumente,  active necorporale, servicii de cercetare, cheltuieli pentru activități de inovare, cheltuieli pentru inovarea de proces și organizațională, pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării. Solicitanți eligibili: Întreprindere nou-înființată inovatoare” este o întreprindere mică*, cu o vechime de până la 5 ani de la înregistrare.

       POC A121 – Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off-uri. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de maximum 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală) – personal, servicii, materii prime și materiale; cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului; cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării; cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-offurilor.

Solicitanți eligibili: strat-upuri ( întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului), spin-offuri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

 

Ajutoare de stat

 

       HG 807/2014 – Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Investiții eligibile: să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti și să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro. Intenstitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile. Solicitanți eligibili: întreprinderi în activitate sau nou-înființate care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 0%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 100.000 lei).

       Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/2014

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 1%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 30.000 lei). Cheltuieli eligibile: Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Intensitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile.

 

 1. POS DRU – Dezvoltare resurse umane DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”  . Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 euro și maximum echivalentul în lei a 499.999 euro. Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile: peste 85%. Beneficiari eligbili – solicitanți și parteneri  din categoriile: instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; angajatori publici sau privați care vor asigura efectuarea stagiilor de practică; asociații profesionale; organizații sindicale și organizații patronale; ONG-uri; etc. Valoarea minimă a grupului țintă este de 150 persoane.
 2. PNDR – Agricultură

       Sub-măsura 4.1. Investiţii în exploataţii agricole. Investiții vizate: înființare/extindere/modernizare ferme zootehnice și vegetale, modernizare căi acces și racordări, investiții în procesarea produselor la nivel de fermă, instalații irigații. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 2.000.000 Euro.

       Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 50.000 Euro.

 

 1. Ajutor de stat, CO-FINANTARE, CREDITE cu dobanda mica , GARANTII fara a se bloca lichiditati,  

Va oferim oportunitatea de a obtine pana la 50% fonduri nerambursabile pentru ideea sau afacerea dumneavoastra, atat pentru investitori romani cat si straini. Finantarea este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

ATENTIE : Valoarea proiectelor trebuie sa depaseasca 20 milioane de euro.

Si multe alte solutii de finantare.

Va stam la dispozitie pentru precizari suplimentare pe email xbs.international@gmail.com  sau telefon  0756.313.842

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Ambasada SUA încurajează toate organizațiile culturale, de stat sau nonguvernamentale să participe la Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale, ediția 2017, al Departamentului de Stat al SUA.

În premieră pentru 2017, vor fi disponibile două tipuri de finanțare:

1. Proiecte în valoare de 10.000 USD până la 200.000 USD, cu termen limită de depunere 15 ianuarie 2017, ora 23:59.

2. Proiecte de mare anvergură, implicând costuri de la 200.000 USD la 979.000 USD, cu termen limită de depunere 15 ianuarie 2017, ora 23:59, pentru prima etapă de selecție. Coordonatorii proiectelor care se vor califica pentru etapa a doua vor fi anuntați pe e-mail.

Dacă intenționați să participați, pentru detalii privind condițiile de participare și seria de formulare necesare, vă rugăm să vă adresați în scris la adresa de e-mail: alexandrescui@state.gov.

Dacă nu primiți un e-mail de confirmare în decurs de 24 de ore, Ambasada SUA vă invită să sunați la 021- 200.36.84 pentru a solicita trimiterea formularelor prin e-mail.

Cei interesați trebuie să țină cont că este obligatoriu ca documentele (inclusiv explicațiile fotografiilor de proiect, CV-urile echipelor de proiect și orice alte înscrisuri) să fie trimise în limba engleză sau, unde este necesar, cu anexarea unei traduceri autorizate/legalizate. Nivelul limbii engleze trebuie sa fie unul profesionist și specializat pe tematica proiectului (arheologic, tehnic etc.)  

Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale sprijină an de an conservarea a obiectivelor precum: clădiri istorice și situri arheologice, obiecte și colecții culturale / de patrimoniu, obiecte arheologice și etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, muzică tradițională, meșteșuguri etc.  

Ambasada SUA nu acceptă proiecte din partea persoanelor particulare.

Ambasada SUA vă recomandă să acordați mare atenție în primul rând înregistrării DUNS și SAM, care este o primă etapă în procesul de participare la selecție și fără de care nu poate fi acceptat niciun proiect. Toate detaliile despre această înregistrare sunt cuprinse în documentele anexate:

► Small Grants

► Large Grants

În plus, trebuie să aveți acordul Ministerului Culturii/Direcției Județene de Cultură și Patrimoniu într-un document separat, scris direct în engleză sau cu traducerea autorizată a acestuia. Formularul de buget trebuie scris cu maximă claritate, respectând toate câmpurile cuprinse în documentul .XLS aferent.

Ambasada SUA are rugămintea să citiți cu atenție documentele anexate și să respectați cerințele, condițiile și regulile acestora. Termenul limită de trimitere a proiectelor este 15 ianuarie 2017 inclusiv. Proiectele se vor trimite exclusiv pe e-mail, în engleză, pe adresa alexandrescui@state.gov.

Sursa: cultura

 

 

 

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Bogdan Hossu, managing partner Wise Finance Solutions: Investiţiile de 350 mil. euro se vor vedea în următorii doi ani, până acum au fost pornite proiectele

Anul acesta au fost demarate în România proiecte de investiţii cumulate de 350 mil. euro, care vor fi vizibile în următorii doi ani, investiţii consiliate de Wise Finance Solutions, firmă de consultanţă pentru fonduri europene, finanţări bancare şi investitori străini. Cele mai multe proiecte de investiţii aparţin investitorilor străini, cele mai puţine fiind realizate cu fonduri europene şi finanţări bancare, a spus Bogdan Hossu, managing partner al Wise Finance Solutions, invitat la ZF Live.

„Dintre aceste proiecte, fondurile europene au însemnat cel mai puţin, undeva la 30-40 mil. euro, finanţările bancare tot cam aşa, iar la investitorii străini este diferenţa. Am făcut multe evenimente în afara ţării în ultimii doi ani, pentru a atrage investitori mari străini care să vină în România. Investiţiile de 350 mil. euro se vor vedea în următorii doi ani, până acum au fost pornite proiectele. Din anii trecuţi există proiecte de succes, Şişecam, în Buzău, pe zona de automotive, o investiţie de 60 mil. euro, în Brăila sunt cei de la Yazaki.”
Bogdan Hossu susţine că  principalele trei probleme cu care se confruntă atunci când merge în afara ţării pentru a atrage investitori sunt infrastructura, impresia că România este o ţară coruptă, dar şi forţa de muncă, în general investitorii din zona automotive alegând centrul şi vestul ţării.
„Infrastructura este de departe prima problemă pe care o pun investitorii. Al doilea subiect de care suntem întrebaţi este partea de corupţie. Ne-am văzut cu un vicepreşedinte de bancă japoneză foarte mare şi ne-a întrebat cum stăm cu corupţia. Aceasta este doar o impresie pentru ţările din Europa, în curs de dezvoltare. Rolul nostru este să aducem investitorii în ţară, odată aduşi aici, impresia lor e total diferită, în majoritatea cazurilor aleg România în comparaţie cu regiunea”.
Zonele recomandate pentru investiţii în industria automotive sunt centrul, sudul şi estul ţării,  „Un loc de investit acum şi în următorii 3-5 ani este Clujul. Încă se fac investiţii mari şi se găseşte forţă de muncă. În sud este recomandată zona Craiovei, iar în zona de est poate fi orice judeţ, problema fiind infrastructura”.
Hossu menţionează aici faptul că cele mai „prietenoase” judeţe cu investitorii sunt Argeş, Prahova, Dolj sau Brăila.
Comparativ cu ţări precum Bulgaria, Ungaria sau Polonia, dacă un investitor alege să vină în România şi să investească în industria automotive, câştigă din economia de salarii 10-20 mil. euro în zece ani, mai susţine Hossu.
„La o companie din industria automotive, pentru 1.500 de angajaţi, dintre care 20% primesc salariul mediu, iar  80% salariu minim, un investitor câştigă în 10 ani între 10-20 mil. euro economie de salarii dacă vine în România şi nu în alte ţări, fără să discutăm alte taxe”.
De asemenea, în cazul ipotetic  în care salariile minime ar creşte la 2.000 de lei în doi ani, industria de cablaje, care mizează pe salarii minime, ar pleca în zece ani, iar România ar pierde în jur de 30.000-35.000 de locuri de muncă, mai spune Hossu.
Astfel, ar trebui încurajate antreprenoriatul şi dezvoltarea de centre de cercetare şi dezvoltare. În ce priveşte antreprenorii locali, Bogdan Hossu spune că oferă consultanţă mai ales în zona de fonduri europene, un exemplu fiind Scandia Sibiu, care a obţinut o finanţare europeană pe zona de procesare agricolă, fiind un proiect de până într-un million de euro.
Un aspect pe care-l mai subliniază Bogdan Hossu se referă la faptul că schema de finanţare pentru IMM-uri are o alocară bugetară foarte mică, de 50 de milioane de euro, în condiţiile în care există multe proiecte.
„Până acum 2 ani de zile existau ajutoare de stat care mergeau pe valori minime de investitii de 5 mil. euro, iar în ultimii doi ani valoarea minima de investiţii a crescut la 10 mil. euro. Teoretic planul din spate a fost să existe o schemă pentru investiţii cu impact major în economie României. Au considerat că acest impact pleacă de la 10 mil. euro în sus, urmând să existe o altă schema de ajutor de stat pentru investiţii mai mici, între 1-10 mil. euro, dar aici n-au alocat destui bani. Schema pentru IMM-uri având o alocare bugetară de 50 de mil. euro, foarte puţin”.
Ce a mai spus Bogdan Hossu la ZF Live:
– Am stabilit parteneriate cu o entitate privată din America, National Securities, care va investi peste 10 mil. euro în România în diferite proiecte şi cu cea mai mare firmă de construcţii din China, care va veni cu capital pentru diverse proiecte de investiţii în ţară. În Japonia vom merge de joi, unde vom avea discuţii pe zona de automotive.
– Pe partea de cercetare şi dezvoltare, avem un centru de cercetare în agricultură pe partea de seminţe, făcut de un investitor din UE, care vrea să investească în ţară 5 mil. euro primind o finanţare de 2,5 mil. euro.
– În realizarea de investiţii, anul acesta au existat îmbunătăţiri majore, Invest România a făcut multe evenimente în afară pentru promovarea ţării.
– Polonia are delegaţi care merg odată la 2-3 săptămâni în Japonia, pentru a vorbi cu investitorii, care înseamnă costuri, pe care statul lor le suportă. Noi, în schimb, avem o agenţie nou-înfiinţată, Invest Romania, iar bugetele sunt mici.
– Dacă România şi-ar propune să aloce 100 mil. euro am pentru promovarea României am putea creşte nivelul de investiţii pe plan local.
Sursa: zf.ro
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Imagini pentru free moneyMai jos aveti programele deschise cu care puteti obtine finantari nerambursabile fara sa platiti nimic inainte, cu 100% dosare aprobate din cele depuse.  Se poate obtine inclusiv co-finantarea.

1.  POC – Cercetare dezvoltare

 • ·       POC A111 Clustere de inovare

Valoarea finanțării publice nerambursabile: 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro în cazul în care proiectul conține activități de inovare pentru cluster.

Solicitant eligibil: entitatea unică ce administrează și exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului).

Cheltuieli eligibile: achiziție teren, construcție/modernizare/extindere centre/laboratoare CD, achiziție active corporale și necorporale, promovare cluster, organizare programe formare.

 • ·       POC  A111 – Investiții pentru departamente de CD

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei (1.000.000 euro) şi 90.000.000 lei (20.000.000 euro). Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Activități eligibile:  Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii),  Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent,  Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare.

 • ·       POC A114 – Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei (echivalentul în lei a 2 milioane de euro).

Activități eligibile: cercetare fundamentală, cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii fezabilitate pentru CD. Cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale personal, achiziție active corporale și necorporale, servicii cercetare, consultanță.

Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare (instituţii de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, universitați sau instituții de cercetare), întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (indiferent de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

 • ·       POC A121 – Intreprinderi nou-înființate inovatoare. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Cheltuieli eligibile: salariale personal, echipamente și instrumente,  active necorporale, servicii de cercetare, cheltuieli pentru activități de inovare, cheltuieli pentru inovarea de proces și organizațională, pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării. Solicitanți eligibili: Întreprindere nou-înființată inovatoare” este o întreprindere mică*, cu o vechime de până la 5 ani de la înregistrare.

 • ·       POC A121 – Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off-uri. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de maximum 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală) – personal, servicii, materii prime și materiale; cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului; cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării; cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-offurilor.

Solicitanți eligibili: strat-upuri ( întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului), spin-offuri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

2. Ajutoare de stat

 • ·       HG 807/2014 – Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Investiții eligibile: să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti și să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro. Intenstitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile. Solicitanți eligibili: întreprinderi în activitate sau nou-înființate care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 0%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 100.000 lei).

 • ·       Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/2014

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 1%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 30.000 lei). Cheltuieli eligibile: Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Intensitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile.

3. POS DRU – Dezvoltare resurse umane DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”  . Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 euro și maximum echivalentul în lei a 499.999 euro. Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile: peste 85%. Beneficiari eligbili – solicitanți și parteneri  din categoriile: instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; angajatori publici sau privați care vor asigura efectuarea stagiilor de practică; asociații profesionale; organizații sindicale și organizații patronale; ONG-uri; etc. Valoarea minimă a grupului țintă este de 150 persoane.

4. PNDR – Agricultură

 • ·       Sub-măsura 4.1. Investiţii în exploataţii agricole. Investiții vizate: înființare/extindere/modernizare ferme zootehnice și vegetale, modernizare căi acces și racordări, investiții în procesarea produselor la nivel de fermă, instalații irigații. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 2.000.000 Euro.  
 • ·       Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 50.000 Euro
Pentru detalii suplimentare va stau cu placere la dispozitie.
Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, instituită prin HG 807/ 2014

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie insituită prin HG 807/2014 sprijină în procent de până la 50% proiecte de investiții cu o valoare de minimum 10.000.000 de Euro pentru: construcţii noi, achiziția de instalaţii tehnice, maşini și echipamente și achiziția de active necorporale (costuri cu transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la brevete de invenţie, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate).

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014 sprijină în procent de până la 50% din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, pentru crearea a minimum 10 noi locuri de muncă.

Mai jos, găsiți prezentările celor două scheme de ajutor de stat.

Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com

 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014

Acordurile pentru finanţare în baza prezentei scheme se pot emite până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

1. Companii eligibile

Întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari care

îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a)  sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)  realizează o investiţie iniţială în Romania, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute in anexa nr. 1;

c)  nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

d)    nu au închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finantare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;

e)    nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

f)  nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

g)    nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

h)   nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

Creează pentru fiecare locație a realizării investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrătorii defavorizați.

(1)  Întreprinderile în activitate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii de eligibilitate:

a)  rentabilitatea cifrei de afaceri să fie mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

b)  au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

 

(2)      Întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii de eligibilitate:

a)  au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;

b)   nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

 

2. Intensitatea ajutorului de stat

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este următorul:

 

Nivelul maxim al ajutorului de stat

Regiunea

2014 – 2017

2018 – 2020

Regiunea Bucureşti

echivalentul în lei

echivalentul în lei

a 11,25 milioane euro

a 7,5 milioane euro

Regiunile Vest şi Ilfov

echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

Regiunile  Nord-Vest,  Centru,  Nord-Est,

echivalentul în lei a 37,5 milioane euro

Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

 

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

Regiunea

2014 – 2017

2018 – 2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile  Nord-Vest,  Centru, Nord-Est,

50%

Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
 1. 3.     Cheltuieli eligibile

(1)   Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Costul  salarial  este  definit  astfel:  valoarea  totală  care  trebuie  plătită  efectiv  de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;

Salariul brut este definit astfel: suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(2)   Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a)  locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

b)   locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

 

(3)   Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(4)   Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari și de 3 ani în cazul IMM-urilor.

 

4. Condiţii de acordare a ajutoarelor de stat

Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a)      să fie considerate investiții inițiale (conform definiției de mai jos), respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice (conform definiției de mai jos) , în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti;

Investiția inițială investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinţarea unei unități noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente;

Investiția inițială în favoarea unei noi activităţi economice investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinţarea unei unități noi.

b)      să conducă la crearea a cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

c)      Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi, cu excepția celor achiziționate de IMM-uri.

Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

 1. 5.     Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

 

Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj
Numărul de locuri de muncă Număr de locuri de muncă nou- Rezultatul  obţinut  se
nou-create create/ Număr minim de noi locuri transformă în număr de
de muncă prevăzute de schemă1 puncte
Perioada de creare a minimum Termen de creare de la primirea Perioada <= 1 an
10 locuri de muncă acordului pentru finanţare 10 pct.
Investiţia se realizează într-un judeţ
Locaţia realizării investiţiei unde  rata  somajului  este  peste Rsomaj > Rsomaj medie
media pe ţară comunicată de INS în pe ţară – 10 pct.
ultimul buletin statistic lunar
Rentabilitatea cifrei de afaceri
în ultimul exerciţiu financiar Rca=(Profit net/Cifra de afaceri) x Rca > 2% – 10 pct.
încheiat, în cazul 100
întreprinderilor în activitate
Valoarea capitalului social Capital social > 35.000
subscris vărsat, în cazul
lei 10 pct.
întreprinderilor nou-înfiinţate
1 Schema prevede minimum 10 locuri de muncă noi

 

6. Înregistrarea cererilor

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 22.09 – 17.10.2014.

 

Anexa 1

 Lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acordă ajutoare de stat

 

Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

 

 

SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

 

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII

 

30                       41 Construcții de clădiri

 

31                       42 Lucrări de geniu civil

 

32                   4399    Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

SECŢIUNEA  G  –  COMERŢ  CU  RIDICATA  ŞI  CU  AMĂNUNTUL;   REPARAREA  AUTOVEHICULELOR  ŞI

 

MOTOCICLETELOR

 

33

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor

 

34                       46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

 

35                       47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

 

36                       49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

 

37                       50 Transporturi pe apă

 

38                       51 Transporturi aeriene

 

39                     522 Activităţi anexe pentru transporturi

 

SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE

 

40                       55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

 

41                       56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

 

42                       60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

 

43                       61 Telecomunicaţii

 

SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

 

44

64

Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

45

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din
sistemul public de asigurări sociale)

 

46                       66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE

 

47                       68 Tranzacţii imobiliare

 

SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

 

48                       77 Activităţi de închiriere şi leasing

 

49                       78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă

 

SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

 

50                       84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

 

51                       92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

 

52                       93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

 

SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

 

53

94

Activităţi asociative diverse

 

SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE

CONSUMULUI PROPRIU

 

54

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

55

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate
consumului propriu
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

56

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

 

 

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII NECESARE ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE FINANȚARE

A. Documente necesare

 1) Certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea (sau cel eliberat cu semnătură electronică de serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerțului), care conține cel puțin informațiile: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întrepinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

2) Situațiile financiare anuale aprobate (Formularele 10 – 40) corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat si dovada depunerii acestora la Agenţia Natională de Administrare Fiscală, în copie;

3) Actul constitutiv al societății actualizat, în copie;

4) Certificat de inregistrare, în copie;

5) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;

6) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;

7) Act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;

8) Documente justificative pentru demonstrarea existenței unei surse de finanţare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare (de ex. scrisoare de confort angajantă):

Sursa de finanțare Documente
Credit bancar

 Contract de împrumut

sau

 Scrisoarea de confort angajantă

Împrumut din partea acţionarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi associate Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții

 

 

 Contract de împrumut de la acţionar sau întreprinderi asociate cu  destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii

 Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii a împrumutatorului

 Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, ale împrumutatorului

Majorare de capital subscris şi vărsat, în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, cu menţionarea obiectului majorării de capital

 Certificat constatator

 Balanţa de verificare aferentă lunii anterioare celei în care a fost înregistrată Cererea de acord pentru finanţare

Profit reinvestit, în cazul acţionarilor persoane juridice

 Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă reinvestirea profitului cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții

 Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii

 Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat

 

9) Document care să arate situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei: contract de vanzare-cumpărare/ certificat de moștenitor etc., extras de carte funciară, contract de închiriere, contract de concesiune/ cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada deţinerii locaţiei;

10) Oferte de preț pentru echipamentele/utilajele, brevete, licente etc., care vor fi achiziționate prin proiect (inclusiv descrierea caracteristicilor tehnico-funcționale ale acestora);

11) Contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi, pentru fundamentarea cifrei de afaceri estimată a fi obținută ca urmare a realizării proiectului de investiții;

12) În situaţia în care întreprinderea nu a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, acţionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experienţa în domeniu.

În aceste condiţii întreprinderea prezintă documente justificative, ca de exemplu: ‐ contracte încheiate cu întreprinderi care desfăşoară activităţi similare, ‐ acorduri încheiate cu întreprinderi care desfăşoară activităţi similare, ‐ colaborări/parteneriate din care să rezulte că acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în activităţi care le asigură experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.

B. Informații necesare

1) Scurt istoric al societății: descrierea societății și evoluția activității sale;

2) Descrierea activitatii curente a societății (produse/servicii oferite, capacitatea de producție existentă, clienți, furnizori, concurență, evoluția numărului de angajați);

3) Prezentarea experienței societății în domeniul pentru care se solicită finanțare;

4) Justificarea necesităţii realizării investiției;

5) Scurtă descriere a locaţiei unde urmează să se realizeze investiţia;

6) Lista de echipamente care vor fi achiziționate în cadrul proiectului (nume, cantitate, preț);

7) Prezentarea caracteristicilor tehnico-funcționale a tuturor echipamentelor incluse in proiectul de investiție; Prezentarea funcțiilor echipamentelor în cadrul proceselor de producție;

8) Detalierea rolului echipamentelor şi instalaţiilor în îndeplinirea obiectului de investiţii,

9) Descrierea fluxului tehnologic și poziționarea noilor active în fluxul tehnologic aferent proiectului de investiții;

10) Active existente în cadrul întreprinderii la data depunerii Cererii de acord pentru finanţare (denumire activ, nr. de inventar, valoare amortizare pe ultimii 3 ani/activ) – doar daca investiția realizată prin proiect reprezintă o schimbare fundamentală în procesul general de producție;

11) Numărul de locuri de muncă nou‐create aferente fluxului tehnologic, cu detaliere pe categorii de funcţii, structură şi număr de schimburi, precum şi salariile aferente;

12) Dacă proiectul prevede și lucrări de construcții, este necesar: studiu de fezabilitate și Devizul general al investiției precum și devizele pe obiecte aferente investiției, întocmite de o firmă de arhitectură și proiectare, conform HG 28/2008;

13) Informații despre piața relevantă a produselor/serviciilor care fac obiectul proiectului de investiţii: aria geografică în care se comercializează, cererea existentă/ estimată pe piață a produselor, tendințele pieței, oferta existentă pe piață etc;

14) Date referitoare la competitorii întreprinderii în funcţie de tipurile de produse ce urmează a fi realizate ca urmare a proiectului de investiţii, cotele de piaţă deţinute de principalii competitori ai întreprinderii pe tipuri de produse ce fac obiectul proiectului de investiţii,

15) Cota de piaţă deţinută în prezent de întreprindere, date referitoare la cota de piaţă ce urmează a fi deţinută de întreprindere după realizarea proiectulului de investiții;

16) Date comparative privind preţul/preţurile estimate de întreprindere pentru produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii, în raport de preţul/preţurile competitorilor pentru aceleaşi tipuri de produse/servicii;

17) Capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii, precum şi gradul de utilizare al acesteia;

18) Tipurile de produse realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora și tipurile de produse ce urmează a fi realizate ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora;

19) Activităţile cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată (cum ar fi activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. sau colaborări la nivel local cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională) și valoarea estimată a proiectelor cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată.

20) Datele necesare pentru intocmirea proiecțiilor financiare aferente proiectului cu ajutor de stat:

Ø Care este volumul producției care se va realiza ca urmare a realizării investiției, în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani de funcționare a investiției?

Ø Pretul de vanzare al produselor care fac obiectul investiției;

Ø Cifra de afaceri estimată pentru perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției;

Ø Costurile estimate aferente produselor care fac obiectul investiției: costuri cu materii prime și consumabile, alte cheltuieli materiale (inventar, ambalaje etc), alte cheltuieli de exploatare (reparații, protocol, publicitate, transport, turism, telecomunicații, servicii bancare și alte servicii prestate de terți), costurile pentru utilități, costuri de personal (salarii pentru personalul care va fi angajat prin proiect) pe perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției.

 

Este necesară fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor, în vederea demonstrării realităţii datelor utilizate. Date necesare pentru proiecţiile financiare aferente activităţii curente a întreprinderii (activitatea fără proiectul de investiții), în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani de funcționare a investiției:

Ø volumul producției care se va realiza în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani după realizarea investiției?

Ø Pretul de vanzare al produselor

Ø Cifra de afaceri estimată pentru perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției;

Ø Costurile estimate aferente produselor actuale: costuri cu materii prime și consumabile, alte cheltuieli materiale (inventar, ambalaje etc), alte cheltuieli de exploatare (reparații, protocol, publicitate, transport, turism, telecomunicații, servicii bancare și alte servicii prestate de terți), costurile pentru utilități, costuri de personal (salarii pentru personal existent) pe perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției.

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Programele de burse și rezidențe destinate artiștilor plastici, muzicienilor, cercetătorilor, arhitecților și urbaniștilor români, românilor din afara țării, traducătorilor din limba română profesioniști și în formare, precum și cercetătorilor și jurnaliștilor străini continuă în 2015, se arată într-un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR) remis vineri AGERPRES.

Foto: (c) Sorin LUPȘA / AGERPRES FOTO

Bursele “Constantin Brâncuși” și “George Enescu” le oferă artiștilor plastici și muzicienilor posibilitatea de a petrece o perioadă de trei luni la Cite Internationale des Arts din Paris, informează organizatorii în documentul citat.

Valoarea unei burse este de 4.554 euro pentru trei luni, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 15 noiembrie.

Obiectivul principal programului este introducerea artiștilor români în circuitul valorilor europene, prin oferirea șansei de a lucra într-un mediu artistic internațional (în arte plastice și muzică). Programul se adresează artiștilor plastici și muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate și cu performanțe recunoscute în domeniu.

Bursele “Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români și constau în subvenția pentru un stagiu academic de trei luni în vederea documentării și cercetării științifice într-o instituție universitară sau de cercetare din străinătate. Programul este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi și cercetători consacrați, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfășurată în mediul academic (universități, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din țara care face obiectul cercetării candidaților, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat, respectiv a lucrărilor care urmează a fi publicate. Sumele acordate sunt de 4.500 euro/bursă, data limită pentru depunerea dosarelor este 31 iulie.

Bursele “Ion Mincu”, program inaugurat în anul 2013, încurajează absolvenții la nivel de masterat și doctorat în domeniile arhitecturii și urbanismului și perfecționarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituții de învățământ și cercetare din Europa. Instituțiile sunt alese de candidați în funcție de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Sumele acordate sunt de 3.000 euro/bursă, iar data limită de depunere a dosarelor este 15 septembrie.

Bursele pentru românii din afara țării constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de două luni într-o instituție din România. Acest program este dedicat exclusiv perfecționării academice, adresându-se studenților masteranzi și doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de masterat/ doctorat. Bursele, în număr de trei, se acordă cetățenilor de origine română care trăiesc în afara țării. Valoarea unei burse este de 2.000 euro/bursă, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 10 iulie.

Bursa destinată cercetătorilor străini constă din sprijinul financiar pentru un stagiu de trei luni într-o instituție de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări de cercetare asupra unei problematici care vizează societatea românească. Bursa este destinată doctoranzilor care lucrează pe o temă care privește spațiul românesc și vizează perfecționarea academică pentru pregătirea lucrărilor de doctorat. Sumele acordate sunt de 3.000 euro/bursă, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 15 noiembrie.

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliștilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, în vederea promovării fenomenului cultural românesc în presa străină. Se acordă burse jurnaliștilor străini care propun proiecte reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Numărul de burse acordate anual este de 10, distribuite în funcție de perioadă convenită împreună cu jurnaliștii selectați, până la sfârșitul anului calendaristic. Aceștia își vor desfășura perioada de documentare pe durata unei singure luni, data limită pentru depunerea dosarelor fiind 21 aprilie iar sumele acordate sunt de 1.500 euro/bursă.

Bursele pentru traducători profesioniști. Programul își propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesioniști, specializați în traducerea autorilor români în limbi străine. Candidaților selecționați li se oferă posibilitatea de a traduce în România și de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, precum și cu mediul care definește literatura română. Sumele acordate sunt de 2.000 euro — 1.000 euro pentru o lună, respectiv 2.000 euro pentru cele două luni, împărțiți în două tranșe egale. Data limită pentru depunerea dosarelor este 30 iunie.

Programul de rezidențe pentru traducătorii în formare vizează noua generație de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum și o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesioniști existenți. În acest scop, candidaților selecționați li se oferă o rezidență de o lună în România. Se asigură trei cursuri pe săptămână, timp de trei săptămâni, având ca invitați profesori consacrați în trei domenii importante, pe care bursierii le vor studia pe durata stagiului: Introducere în limba română — noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Se asigură cazarea pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului de o lună la complexul Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, precum și transportul pentru cursuri între Mogoșoaia și București. Valoarea unei rezidențe este de 1.000 euro/persoană, iar numărul de rezidențe acordate anual sunt de 10. Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 august.

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin)

Etichete:
Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva