Fonduri nerambursabile

Facebook Twitter Email

Imagini pentru free moneyMai jos aveti programele deschise cu care puteti obtine finantari nerambursabile fara sa platiti nimic inainte, cu 100% dosare aprobate din cele depuse.  Se poate obtine inclusiv co-finantarea.

1.  POC – Cercetare dezvoltare

 • ·       POC A111 Clustere de inovare

Valoarea finanțării publice nerambursabile: 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro în cazul în care proiectul conține activități de inovare pentru cluster.

Solicitant eligibil: entitatea unică ce administrează și exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului).

Cheltuieli eligibile: achiziție teren, construcție/modernizare/extindere centre/laboratoare CD, achiziție active corporale și necorporale, promovare cluster, organizare programe formare.

 • ·       POC  A111 – Investiții pentru departamente de CD

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei (1.000.000 euro) şi 90.000.000 lei (20.000.000 euro). Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Activități eligibile:  Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii),  Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent,  Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare.

 • ·       POC A114 – Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei (echivalentul în lei a 2 milioane de euro).

Activități eligibile: cercetare fundamentală, cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii fezabilitate pentru CD. Cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale personal, achiziție active corporale și necorporale, servicii cercetare, consultanță.

Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare (instituţii de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, universitați sau instituții de cercetare), întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (indiferent de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

 • ·       POC A121 – Intreprinderi nou-înființate inovatoare. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Cheltuieli eligibile: salariale personal, echipamente și instrumente,  active necorporale, servicii de cercetare, cheltuieli pentru activități de inovare, cheltuieli pentru inovarea de proces și organizațională, pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării. Solicitanți eligibili: Întreprindere nou-înființată inovatoare” este o întreprindere mică*, cu o vechime de până la 5 ani de la înregistrare.

 • ·       POC A121 – Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off-uri. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de maximum 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală) – personal, servicii, materii prime și materiale; cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului; cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării; cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-offurilor.

Solicitanți eligibili: strat-upuri ( întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului), spin-offuri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

2. Ajutoare de stat

 • ·       HG 807/2014 – Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Investiții eligibile: să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti și să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro. Intenstitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile. Solicitanți eligibili: întreprinderi în activitate sau nou-înființate care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 0%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 100.000 lei).

 • ·       Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/2014

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari care respectă anumite criterii de eligibilitate (Rca > 1%, capitaluri proprii pozitive respectiv capital social de minimum 30.000 lei). Cheltuieli eligibile: Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Intensitatea finanțării este de maxim 50% din total cheltuieli eligibile.

3. POS DRU – Dezvoltare resurse umane DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”  . Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 euro și maximum echivalentul în lei a 499.999 euro. Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile: peste 85%. Beneficiari eligbili – solicitanți și parteneri  din categoriile: instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; angajatori publici sau privați care vor asigura efectuarea stagiilor de practică; asociații profesionale; organizații sindicale și organizații patronale; ONG-uri; etc. Valoarea minimă a grupului țintă este de 150 persoane.

4. PNDR – Agricultură

 • ·       Sub-măsura 4.1. Investiţii în exploataţii agricole. Investiții vizate: înființare/extindere/modernizare ferme zootehnice și vegetale, modernizare căi acces și racordări, investiții în procesarea produselor la nivel de fermă, instalații irigații. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 2.000.000 Euro.  
 • ·       Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Rata maximă a sprijinului nu va depăși 50.000 Euro
Pentru detalii suplimentare va stau cu placere la dispozitie.
Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Primul proiect depus de România pe programul ‘Facilitatea Europeană de Conectare’ vizează construcția unui teminal de containere, proiect în valoare totală de 140 milioane euro și care va duce la crearea a aproximativ 8000 de locuri de muncă la Galați, a declarat vineri seară, la Galați, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Foto: (c) EUGENIA PASCA/AGERPRES FLUX

Potrivit acestuia, sesiunea de depunere a unor astfel de proiecte a fost deschisă în septembrie 2014 și se va încheia în februarie 2015, iar obținerea finanțării proiectului de realizarea a platformei multimodale de la Galați este aproape o certitudine.

Proiectul are termen de execuție 36 de luni și este un parteneriat între portul Galați reprezentat de Administrația Porturilor Dunării Maritime(APDM) ca aplicant de stat și societățile private Port Bazinul Nou Galați și Metaltrade Galați și portul german Duisburg, terminalul de la Galați urmând să asigure transportul mărfurilor pe ruta Rhin—Dunăre-Asia.  Duisburg este cel mai mare port interior din lume, tranzitând anual patru milioane de containere cu marfă pe rute lungi.

Din valoarea totală a bugetului acestui proiect, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile, restul de 15% reprezentând contribuție locală, repartizată astfel: 60% — contribuția partenerilor privați — Port Bazinul Nou și Metaltrade și 40%, contribuția statului român, prin APDM Galați.

Potrivit directorului SC Port Bazinul Nou, Corneliu Găvăneanu, la terminarea investiției de la Galați, prin platforma multimodală vor putea fi tranzitate circa 300.000 de containere, echivalentul a 5-6 milioane de tone de marfă pe an, în condițiile în care traficul maxim realizat prin Port Bazinul Nou a fost de un milion de tone, în perioada în care combinatul siderurgic Arcelor Mittal Galați era la capacitate maximă de producție.

AGERPRES / (AS — autor: Dan Paic, editor: Marius Frățilă)

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Cine poate obtine aceasta finantare?

Sunt eligibile pentru finantare numai:

–          proiectele de producere a energiei termice (ca serviciu de utilitate publica sau pentru consumul propriu al institutiilor  publice finantate din bugetul autoritatilor publice locale);

–          proiectele de producere a energiei electrice care nu vizeaza introducerea in SEN a energiei produse;

–          proiectele de producere a energiei electrice pentru consumul propriu (al tuturor institutiilor si autoritatilor pentru care o autoritate publica locala suporta din bugetul propriu plata energiei electrice consumate si iluminatul public), care vizeaza introducerea in SEN a energiei produse cu respectarea unor conditii

Conditii impuse solicitantului in operarea proiectului:

Nu se va tarifa productia de energie electrica catre utilizatori;

Nu se vor realiza venituri din tarifarea energiei electrice produse, iar producatorul nu va produce mai multa energie electrica decat consuma.

Solicitantii trebuie sa dovedeasca ca energia electrica produsa va fi utilizata exclusiv pentru consumul propriu al institutiilor mentionate in proiect.

Autoritatea locala va fi proprietarul investitiei, va opera investitia si nu va transfera aceasta activitate unui operator economic.

Nu se vor realiza venituri din comercializarea certificatelor verzi.

Reducerea cheltuielilor cu achizitia de energie electrica necesara pentru consumul propriu al institutiilor subventionate din bugetul autoritatii locale in calitatea lor de institutii care asigura servicii de interes public sau de interes economic general, sau pentru iluminatul public va provoca o reducere echivalenta a subventiilor acordate in acest scop.

Avantaj major :

Cu sistemul propus de consultant reducerea consumului de energie poate ajunge pana la 60-70% din costurile actuale.

Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de  maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.07.2015.

Pentru un proiect care un genereaza venit beneficiarilor autoritati publice locale, valoarea maximaa finantarii acordate raportata la costul total investitional eligibil este de 98%.

Pentru proiectele generatoare de venit cu o valoare mai mare de 1 mil. euro, nivelul de cofinantare va fi determinat pe baza analizei deficitului de finantare (funding gap), conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083 / 2006.

ATENTIE:  Termenul de depunere este martie 2012. “Primul  venit, primul servit”

 Consultantul nu ia comsionul de success inainte.

Consultantul se ocupa de tot de la proiectare, solutii si executie.

Co-finantarea.

In cazul in care primaria nu poate participa cu cei 2 %, consultantul poate gasii solutii de rezolvare si de gasire a acestei co finantari.

Realizari / experienta in finantari

Dintre clientii care au obtinut finantare cu ajutorul acestui consultant  mentionam:

 • Primaria Giurgiu
 • Primaria Cazanesti
 • Primaria Turnu Magurele
 • Primaria Videle
 • Primaria Mogosoaia
 • Primaria Armasesti
 • Grupul Rewe
 • Primaria Clinceni
 • Primaria Jilavele
 • Primaria Adancatmin a
 • Primari Blaj
 • Primaria Azuga

Ce este nevoie pentru a incepe procedura?

Autoritatea locala trebuie  sa fie aiba un consum de minim 2 MW . Consumul de energie poate fi rezultat din cladirile admisnitratiei locale.

Inainte de orice primaria trebuie sa trimita consultantlui facturile de energie pe ultimii 2 ani de la toate cladirile aflate in intretinerea adminsitratiei locale ca de ex. stalpi de iluminat public, primaria, spital, scoala, etc. Dupa analiza consultantul propune o varianta si apoi, daca este agreata  se propune semnarea unui contract de consultanta.

Pentru detalii suplimentare va stau la dispozitie

Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com

 

 

 

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Pentru detalii suplimentare va rog sa ne contactati.

Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva