Facebook Twitter Email

Cine poate obtine aceasta finantare?

Sunt eligibile pentru finantare numai:

–          proiectele de producere a energiei termice (ca serviciu de utilitate publica sau pentru consumul propriu al institutiilor  publice finantate din bugetul autoritatilor publice locale);

–          proiectele de producere a energiei electrice care nu vizeaza introducerea in SEN a energiei produse;

–          proiectele de producere a energiei electrice pentru consumul propriu (al tuturor institutiilor si autoritatilor pentru care o autoritate publica locala suporta din bugetul propriu plata energiei electrice consumate si iluminatul public), care vizeaza introducerea in SEN a energiei produse cu respectarea unor conditii

Conditii impuse solicitantului in operarea proiectului:

Nu se va tarifa productia de energie electrica catre utilizatori;

Nu se vor realiza venituri din tarifarea energiei electrice produse, iar producatorul nu va produce mai multa energie electrica decat consuma.

Solicitantii trebuie sa dovedeasca ca energia electrica produsa va fi utilizata exclusiv pentru consumul propriu al institutiilor mentionate in proiect.

Autoritatea locala va fi proprietarul investitiei, va opera investitia si nu va transfera aceasta activitate unui operator economic.

Nu se vor realiza venituri din comercializarea certificatelor verzi.

Reducerea cheltuielilor cu achizitia de energie electrica necesara pentru consumul propriu al institutiilor subventionate din bugetul autoritatii locale in calitatea lor de institutii care asigura servicii de interes public sau de interes economic general, sau pentru iluminatul public va provoca o reducere echivalenta a subventiilor acordate in acest scop.

Avantaj major :

Cu sistemul propus de consultant reducerea consumului de energie poate ajunge pana la 60-70% din costurile actuale.

Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de  maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.07.2015.

Pentru un proiect care un genereaza venit beneficiarilor autoritati publice locale, valoarea maximaa finantarii acordate raportata la costul total investitional eligibil este de 98%.

Pentru proiectele generatoare de venit cu o valoare mai mare de 1 mil. euro, nivelul de cofinantare va fi determinat pe baza analizei deficitului de finantare (funding gap), conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083 / 2006.

ATENTIE:  Termenul de depunere este martie 2012. “Primul  venit, primul servit”

 Consultantul nu ia comsionul de success inainte.

Consultantul se ocupa de tot de la proiectare, solutii si executie.

Co-finantarea.

In cazul in care primaria nu poate participa cu cei 2 %, consultantul poate gasii solutii de rezolvare si de gasire a acestei co finantari.

Realizari / experienta in finantari

Dintre clientii care au obtinut finantare cu ajutorul acestui consultant  mentionam:

 • Primaria Giurgiu
 • Primaria Cazanesti
 • Primaria Turnu Magurele
 • Primaria Videle
 • Primaria Mogosoaia
 • Primaria Armasesti
 • Grupul Rewe
 • Primaria Clinceni
 • Primaria Jilavele
 • Primaria Adancatmin a
 • Primari Blaj
 • Primaria Azuga

Ce este nevoie pentru a incepe procedura?

Autoritatea locala trebuie  sa fie aiba un consum de minim 2 MW . Consumul de energie poate fi rezultat din cladirile admisnitratiei locale.

Inainte de orice primaria trebuie sa trimita consultantlui facturile de energie pe ultimii 2 ani de la toate cladirile aflate in intretinerea adminsitratiei locale ca de ex. stalpi de iluminat public, primaria, spital, scoala, etc. Dupa analiza consultantul propune o varianta si apoi, daca este agreata  se propune semnarea unui contract de consultanta.

Pentru detalii suplimentare va stau la dispozitie

Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com

 

 

 

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva