Facebook Twitter Email

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat, în data de 24.09.2019, apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

 Proiectele pot fi depuse, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

 Principalele coordonate ale acestui program de finantare sunt urmatoarele:

Ø  Solicitanți eligibili:

–          IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii)

Ø  Valoarea finanțării nerambursabile:

–          minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro

Ø  Intensitatea maximă a ajutorului:

–          70% pentru regiunea NE si 55% pentru regiunea Vest, pentru intreprinderi mici și microîntreprinderi

–          60% pentru regiunea NE si 45% pentru regiunea Vest, pentru intreprinderi mijlocii.

Ø  Activități eligibile prin această linie de finanțare:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție și servicii, inclusiv utilităţi generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)
  • Dotarea cu active corporale și necorporale:

–          Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe

–          Achiziționarea de echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

–          Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, inclusiv instrumente de comercializare on-line

  • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
  • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Ø  Locația implementarii proiectului: mediul urban, cu exceptia intreprinderilor mijlocii care pot realiza investitii si in mediul rural.

 Pentru informatii suplimentare sau clarificari nu ezitati sa ne contactati la tel 004 0756.313.842!

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva