Facebook Twitter Email

OFERTĂ

Servicii integrate de asistență tehnică în accesarea de fonduri nerambursabile direct de la Bruxell .

Serviciile oferite de echipa noastră de experți, cu o vechime de peste 11 ani în domeniul atragerii, scrierii și implementării de proiecte din fonduri nerambursabile pentru instituții publice și private (agenți economici), se desfășoară pe 3 mari etape, primele două etape desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare și a treia după semnarea contractului de finanțare.

Etapa I: identificarea surselor de finanțare nerambursabile cele mai atractive și pretabile pentru realizarea investiției propuse de Beneficiar, atât din punct de vedere financiar cât și tehnic.

  • Descriere: în această etapă, pe baza specificului și situației financiare a Beneficiarului, dar și a temei de proiect și bugetului estimativ al investiției ce se dorește a fi realizată, puse la dispoziție de către Beneficiar, experții vor realiza o sondare a programelor de finanțare și apelurilor de proiecte lansate de instituțiile abilitate ale UE.
  • Durată: ținând cont că ne aflăm la debutul unei noi perioade de finanțare a UE, 2021-2027, durata acestei etape de identificare a noilor programe de finanțare și a noilor apeluri de proiecte, care să se plieze pe tipul Beneficiarului și pe tema de proiect, o estimăm la maximum 6 luni calendaristic, începând de la data semnării contractului de servicii, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. În această perioadă, experții vor anunța Beneficiarul asupra lansării oricărui program sau apel și vor realiza o evaluare a șanselor de finanțare pe care o va prezenta Beneficiarului, care va lua decizia finală.
  • Rezultat: serviciile derulate în această etapă vor avea ca finalitate identificarea celei mai favorabile surse de finanțare astfel încât tema de proiect să fie ajustată sau completată pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate dar și a criteriilor de selecție (din grila de evaluare tehnică și financiară) într-un procent cât mai redus posibil.

Comisia Europeană are deschise apeluri de proiecte si domeniile exigibile se gasesc in link-ul exigibile

Etapa II: realizarea documentației de finanțare, respectiv a cererii de finanțare și a documentelor anexe solicitate de instituția finanțatoare.

  • Descriere: în această etapă, pe baza deciziei luate de Beneficiar în urma rezultatului obținut în etapa I, experții vor proceda la scrierea cererii de finanțare și la întocmirea documentației de finanțare solicitată în documentele programului de finanțare (Ghidul solicitantului și anexele la acesta, etc), pe baza informațiilor și documentelor oficiale puse la dispoziție de Beneficiar.
  • Durată: perioada de desfășurare a acestei etape variază în funcție de data lansării apelului de proiecte și termenul limită impus de instituția finanțatoare. Experții au sarcina de a finaliza și înregistra cererea de finanțare pe portalul indicat și în termenul impus de instituția finanțatoare, Beneficiarul având însă obligația de a pune la dispoziția experților toate documentele și informațiile necesare realizării documentației de finanțare.
  • Rezultat: serviciile derulate în această etapă vor avea ca finalitate depunerea cererii de finanțare și a documentelor anexe pe portalul apelului de proiect la termenul impus de instituția finanțatoare și formularea răspunsurilor la toate solicitările de clarificări venite din partea evaluatorilor pe tot parcursul evaluării administrative și ulterior a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare și a documentelor anexe până la semnarea contractului de finanțare între Beneficiar și Finanțator.

Etapa III: asistență tehnică în implementarea proiectului după semnarea contractului de finanțare.

  • Descriere: în această etapă, experții vor proceda la implementarea proiectului la termenul și în condițiile impuse prin contractul de finanțare semnat de Beneficiar și instituția finanțatoare, astfel încât proiectul de investiții să se realizeze în cele mai optime condiții tehnice și financiare. Experții vor realiza, conform contractului de finanțare, rapoartele de progres ale proiectului, documentația financiară, tehnică și juridică pentru încredințarea în condițiile impuse de finanțator a contractelor de prestări servicii, furnizare bunuri și execuție lucrări pentru buna desfășurare a investiției, vor analiza documentele financiare, tehnice și juridice pe baza cărora vor întocmi documentația necesară rambursării cheltuielilor eligibile, vor monitoriza desfășurarea activităților descrise în proiect de investiție, dar și a celor impuse de programul de finanțare, vor realiza orice notificări, acte adiționale, după caz, la contractul de finanțare și vor răspunde oricăror solicitări de clarificări venite de la instituția finanțatoare.
  • Durată: perioada de desfășurare a acestei etape variază în funcție de termenul maxim impus de programul de finanțare și apelul de proiecte ales de Beneficiar, între 12 luni și 36 luni, pentru proiectele de investiții care vizează lucrări de construcții-montaj.
  • Rezultat: serviciile derulate în această etapă vor avea ca finalitate realizarea la termen și în condițiile impuse de contractul de finanțare a proiectului de investiții.

Pentru derularea etapelor II și III, societatea noastră va coopta, printr-un contract de colaborare, un expert extern din domeniul financiar, un expert din domeniul achizițiilor publice și un expert extern din domeniul juridic, agreați de către Beneficiar.

Valoarea serviciilor oferite este:

Etapa I: 2000 euro (valoarea este fără TVA și se calculează în lei la facturare),plătiți la momentul predarii a cel puțin a unui raport vizând un program de finanțare. În cazul în care la încheierea a 6 luni calendaristic, experții nu au identificat nicio sursă de finanțare din motive independente de aceștia, Beneficiarul poate decide prelungirea contractului sau rezilierea contractului.

 Etapa II și III: 5% din valoarea proiectului de investiții, platiti dupa aprobarea finantarii, conform unui contract si desfasurator stabilit de la inceput.

Detalii suplimentare la tel. 0758.839.883

 

Lista domeniilor de activitate eligibile
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
APEL 2021 UE Descrierea clasei
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
8292 Activităţi de ambalare
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
9003 Activităţi de creaţie artistică
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva