Facebook Twitter Email

Albert-Laszlo Barabasi, românul care ar putea conduce lumea 

“Acest om ar putea conduce lumea” este titlul sub care revista “Popular Science” prezintă realizările lui Albert-Laszlo Barabasi, cercetător născut în judeţul Harghita care lucrează în Statele Unite. El ar putea revoluţiona toate domeniile ştiinţei, mulţumită unei teorii cu care va putea fi controlată orice reţea complexă, de la cele sociale la cele din industria IT, scrie Realitatea.net.

Spionajul, marketingul, medicina şi ingineria sunt câteva dintre domeniile care au avansat în ultimii ani mulţumită descoperirilor legate de teoria grafurilor pe care le-a făcut Albert-Laszlo Barabasi, cercetător născut în judeţul Harghita care lucrează ca cercetător la Universitatea Notre Dame din statul american Indiana.

Teoria grafurilor este o teorie care poate fi folosită pentru a studia orice fel de reţele şi poate fi aplicată în toate domeniile imaginabile: de la interacţiunea proteinelor la modul de funcţionare al reţelelor electrice. Descoperirile lui Albert-Laszlo Barabasi din ultimii 15 ani i-ar putea ajuta în curând pe oamenii de ştiinţă nu doar să controleze şi să prezică evoluţia unei reţele complexe, ci şi s-o controleze.

Din acest motiv, prestigioasa revistă americană Popular Science îl cataloghează pe Barabasi drept “bărbatul care ar putea conduce lumea”.

Cercetările făcute de Barabasi în domeniul teoriei grafurilor le-au permis oamenilor de ştiinţă să înţeleagă modul de funcţionare al sistemelor complexe într-un mod în care nu s-au gândit vreodată. Spre exemplu, cercetătorii în domeniul cancerului i-au folosit descoperirile pentru a înţelege cu distrug reţelele de proteine tumorile în organism, iar Barabasi e convins că serviciile de spionaj se bazează pe teoriile sale pentru a ţine sub observaţie reţelele teroriste.

Big Brother la telefon

Albert-Laszlo Barabasi nu s-a mulţumit doar să analizeze reţelele complexe, ci a început, în 2006, să le şi prezică evoluţia. A primit atunci un apel din partea unui reprezentat al unei companii de telefonie mobilă, pe care n-a vrut să o numească. Bărbatul i-a propus cercetătorului să folosească baza de date ce conţinea informaţii despre şase milioane de abonaţi pentru a stabili de ce unii dintre ei alegeau să se multe le companii de telefonie mobilă concurente. Barabasi a acceptat, pentru a putea folosi rezultatele cercetării în studiile sale academice.

Analizând tiparele din listele de apeluri şi detalii legate de plata abonamentelor, Barabasi şi colegii săi au reuşit să creeze un algoritm de identificare a clienţilor în cazul cărora probabilitatea de a se muta la un alt operator telecom era foarte mare. Barabasi a găsit însă în baza de date legate de antenele pe care abonaţii le foloseau atunci când dădeau telefoane, astfel că a putut stabili coordonatele lor geografice în momentul apelurilor.

Barabasi şi colegul său Chaoming Sung au “cartografiat” traseele a 50.000 de abonaţi, după care au folosit teoria grafurilor pentru a prezice locaţia fiecăruia dintre abonaţi, în orice moment, pe o rază de 2,5 kilometri pătraţi şi cu o precizie de 93%. Chiar şi locaţia persoanelor care circulau des pe trasee noi putea fi prezisă cu o precizie de 80%.

Controlul sistemelor complexe ar putea revoluţiona medicina

Posibilitatea de a prezice evolzuţia unor sisteme complexe ar putea fi folosite în numeroase alte domenii, cum ar fi epidemiologia. Oamenii de ştiinţă ar putea folosi informaţii legate de cursele aeriene pentru a prezice răspândirea unei epidemii de la un oraş la altul.

După ce a reuşit să prezică evoluţia sistemelor complexe, Barabasi şi-a propus, începând cu 2009, să le şi controleze. Unul dintre primele domenii care ar putea beneficia de pe urma cercetări sale este medicina, prin determinarea celulelor mature să se întoarcă la stadiul de celule stem, capabile să vindece diferite boli. Controlul poate fi însă folosit atât în scopuri pozitive, cât şi în scopuri negative. Companiile ar putea învăţa cum să manipuleze mai bine consumatorii, iar guvernele ar putea folosi metode mai eficiente pentru a controla cetăţenii. “Depinde de noi să stabilim cum va fi aplicat această putere de control. Controlul ţine de voinţă, care poate fi determinată de legi. Este de datoria societăţii să stabilească până unde putem merge”, îi linişteşte Barabasi pe cei care cred că descoperirile sale vor duce la instaurarea dictaturii Big Brother.

Triplă cetăţenie

Albert-Laszlo Barabasi s-a născut pe 30 martie 1967, în comuna Cârţa din judeţul Harghita. A studiat Fizica la Universitatea Bucureşti între 1986 şi 1989, an în care a emigrat în Ungaria cu tatăl său. A urmat un program de master la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta, după care s-a înscris la un program de doctorat al Universităţii americane Boston, pe care l-a încheiat în 1994. A început să predea la Universitatea Notre Dame din statul Indiana un an mai târziu. Are triplă cetăţenie: română, maghiară şi americană.

“This man could rule the world” is the title of an article in Popular Science magazine, presenting the accomplishments of Albert-Laszlo Barabasi, a scientist born in Harghita who currently works in the US. He could revolutionize all fields of science with his theory, which can help control any complex network, from social ones to those in the IT industry, Realitatea.net writes.

Espionage, marketing, medicine and engineering are only a few of the fields that made significant advancements in the last few years due to Barabasi’s control nodes theory. The theory can be applied to any king of networks, from how proteins interact to how electric networks work. Barabasi’s discoveries in the last 15 years could help scientists not only analyze and predict the evolution of a complex network, but also to control it.

This is why the prestigious American magazine Popular Science describes Barabasi as “the man who could rule the world.”

His discoveries have already been used by cancer researchers to try to understand how protein networks destroy tumors and Barabasi is convinced espionage agencies are using his theories to keep a close eye on terrorist networks.

Big Brother on the line

Barabasi began to predict complex networks’ evolution in 2006. It was then that he received a phone call from a mobile phone company official, who did not want to name the company. The man asked the scientist to use the data base with information about six million customers to find out why some decide to go to competing mobile phone companies.

By analyzing patterns in call lists and details about subscription payments, Barabasi and his colleagues managed to create an algorithm to identify customers that were more likely to switch to another mobile phone company.

The possibility of predict the evolution of complex systems could be used in numerous other fields, such as epidemiology. Scientists could use information about flights to predict the spread of an epidemic from one city to another.

Control of these complex networks could help medicine, by determining mature cells to return to the stem cell stage and thus be able to heal various diseases.

But control can be used both for good and for evil. “It’s up to us to decide how this control power will be applied. (…) It’s up to the society to decide how far we can go,” Barabasi tells those who fear his discoveries will help install the Big Brother dictatorship.

Triple citizenship

Barabasi was born on March 30, 1967, in Carta, Harghtia County. He studied physics in Bucharest and then left to Hungary with his father. He continued his studies in Budapest and then applied for a PhD in Boston, US. He began to teach at Notre Dame University in Indiana in 1995. He has Romanian, Hungarian and American citizenship. 

 

Sursa: http://www.bucharestherald.ro/dailyevents/41-dailyevents/27476

 

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva