Facebook Twitter Email

Foto: (c) Alex TUDOR / AGERPRES ARHIVĂ

Suprafața: 1.583 kmp
Numărul orașelor: 8
Numărul comunelor: 32
Numărul satelor: 91

Județul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Române. Județul se desfășoară în jurul Bucureștiului și se învecinează cu județele Prahova la nord, Dâmbovița la vest, Giurgiu la sud-vest, Călărași la sud-est și Ialomița la est.

Ilfov este cel mai mic județ al țării. Pe teritoriul său se află opt orașe: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești Leordeni și Voluntari. Reședința județului Ilfov se află pe teritoriul municipiului București.

Potrivit Recensământului Populației din 2011, populația stabilă a județului Ilfov era de 388.738 persoane. Față de situația existentă la recensământul anterior, populația stabilă a crescut cu 88.615 persoane. Populația stabilă a celor mai importante localități din județ este următoarea: orașul Voluntari 42.944 persoane, orașul Pantelimon 25.596 persoane, orașul Buftea 22.178 persoane și orașul Popești Leordeni 21.895 persoane. Comunele cu cel mai mare număr de locuitori sunt: Chiajna 14.259 persoane, Jilava 12.223 persoane, Cernica 10.886 persoane și Brănești 10.367 persoane. În mediul urban trăiesc 167.028 persoane, reprezentând 43% din totalul populației stabile. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 360.841 persoane, dintre care s-au declarat români 341.895 persoane (94,7%), romi 15.634 persoane (4,3%), chinezi 681 persoane (0,2%), turci 538 persoane (0,1%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 100 persoane sunt: maghiari (242 persoane), greci (120 persoane), evrei (114 persoane) și germani (111 persoane).

Județul este situat în exclusivitate în zona de câmpie, cu o altitudine între 50 și 120 m, încadrându-se în subunitățile Câmpiei Vlăsiei (porțiuni din câmpiile Snagovului, Moviliței, Câlnăului și altele, precum și Câmpia Bucureștiului, în întregime), în cadrul căreia se evidențiază interfluviile largi (48 km), presărate cu crovuri, movile, văiugi, lacuri. În trecut, zona era acoperită de Codrii Vlăsiei, deveniți Câmpia Vlăsiei, fiind străbătută de râurile Ialomița, Argeș, Sabar și Dâmbovița. Există și o serie de râuri mai mici pe teritoriul județului Ilfov: Pasărea, Mostiștea, Ilfov, Câlnău, Cociovăliștea, Slotea, Cocioc, Vlăsia etc. Lacurile naturale și antropice sunt concentrate, cu precădere în nordul, vestul și estul județului, cele mai importante fiind: Snagov (575 ha), Căldărușani (224 ha), Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha), Mogoșoaia (92 ha), Pantelimon (313 ha), Cernica (360 ha).

Foto: (c) Simion MECHNO / AGERPRES FOTO

În subsolul județului Ilfov resursele naturale sunt limitate, fiind descoperite câteva zăcăminte de țiței și gaze naturale în localitățile Periș, Moara Vlăsiei, Pasărea, Cățelu, Bragadiru, Jilava. Exploatările de nisip și balast se efectuează în albiile râurilor mari, în special în lunca Argeș — Sabar (la Bragadiru și Jilava).

În județul Ilfov, aria naturală protejată Scroviștea ocupă o suprafață de 3.400 ha, astfel: Ciolpani (27%), Periș (29%). Aria a fost desemnată Sit Natura 2000 pentru habitate naturale și specii de faună sălbatică protejate. Pădurile din zona Scroviștea (păduri mixte de câmpie cu stejar, tei alb, carpen) sunt o parte din rămășițele Codrilor Vlăsiei. Situl Scroviștea reprezintă un mozaic complex de habitate naturale: lacuri eutrofe naturale; lacuri distrofice și iazuri; păduri subatlantice și medioeuropene de stejar; păduri aluviale cu arin și frasin, etc.

Situl Natura 2000 Grădiștea-Căldărușani-Dridu, care în județul Ilfov cuprinde lacurile Căldărușani și Balta Neagră, pădurile limitrofe acestor lacuri și acumulările de pe Cociovaliștea și Vlăsia, se întinde pe raza comunelor Moara-Vlăsiei, Gruiu, Nuci și Grădiștea. Aici trăiesc 83 de specii protejate de păsări sălbatice, din care 22 specii sunt strict protejate la nivel european.

În județ se mai află și ariile protejate Pădurea Snagov (1470 ha) și Lacul Snagov. Cel mai important lac de agrement din jurul capitalei, Lacul Snagov (5,75 kmp) este un liman fluviatil, cel mai important de pe cursul inferior al Ialomiței. Cu o adâncime maximă de 9 m, este cel mai adânc lac din Câmpia Română.

Foto: (c) Alex TUDOR / AGERPRES ARHIVĂ

Fost sector agricol, Ilfovul s-a orientat în ultimii ani și către sectoare specifice Capitalei: mica industrie, dezvoltarea zonelor rezidențiale. Totuși, agricultura ocupă în continuare un rol foarte important în economia județului, în acest domeniu remarcându-se o dezvoltare a fermelor micilor producători, a agriculturii ecologice și a industriei dedicate ambalării, selectării și comercializării produselor agricole.

AGERPRES/(Documentare-Roxana Mihordescu; redactor Arhiva foto: Mihaela Tufega; editor: Anca Pandea)

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva