Facebook Twitter Email

Fossilized bones of a new type of pterosaur were discovered in Romania; there was a flying reptile that lived in dinosaur-era about 68 million ago and had a wingspan of about three feet

Pieces  from this medium sized pterosaur skeleton were discovered in Sebeş-Glod, in Podişul Transilvaniei, a region famous for the variety of fossils from the late Cretaceous (about 68 million years ago) which were found here such as the crocodile-morphs (ancient relatives of crocodiles), mammals, turtles and dinosaurs as dwarf small sauropod (Magyarosaurus Dacus) and Stocky Dragon (Dragon Dromaeosaur), according to livescience.com.

Information was published by researchers from Romania Ardeal Museum Society, Southampton University – Great Britain, and Rio de Janeiro National Museum – Brasil. The study which presents the new pterosaur type was published online on 30th of January, in science journal PLOS One.

Science people have decided that this new type of flying reptile would get the name of Eurazhdarcho langendorfensis and state that this being belonged to a group of pterosaurs named Azhdarchidae.

Pterosaurs lived in the same time with dinosaurs and disappeared also in the same time but they were not dinosaurs. Sometimes, in a wrong way, they were called pterodactiles but this word describes only the first type of pterosaur discovered by science people in XVIIth century. Small pterosaurs appeared in triasic, 230 million years ago. Then, in jurassic and cretaceous, more advanced type of flying reptiles developed, as Azhdarchidae.

“These were pterosaurs with long necks and long beaks, their wings were adapted for plan flight” researcher Darren Naish declared, a paleontologist at the University of Southampton in the UK. “Some features of bones and hind wings indicate that these creatures could raise their wings and walk, if necessary, on all their four feet,” he said.


DESCOPERIRE INEDITĂ în România: Fosilele unei reptile zburătoare, ce a trăit în urmă  68 de milioane de ani 
Oasele fosilizate ale unui nou tip de pterozaur, o reptilă zburătoare din epoca dinozaurilor, care a trăit în urmă cu circa 68 de milioane de ani şi avea o anvergură a aripilor de aproape trei metri, au fost descoperite în România.

Fragmente din scheletul acestui pterozaur de talie medie au fost descoperite în Sebeş-Glod, în Podişul Transilvaniei, o regiune faimoasă pentru varietatea de fosile din cretacicul târziu (în urmă cu aproximativ 68 de milioane de ani) pe care le adăposteşte, precum cele de crocodilomorfi (rude străvechi ale crocodililor), mamifere, broaşte ţestoase şi dinozauri ca Sauropodul pitic (Magyarosaurus dacus) şi Balaurul bondoc (dromaeosaur Balaur), relatează livescience.com.

Informaţiile au fost făcute publice de cercetători de la Societatea Muzeului Ardelean din România, Universitatea din Southampton, Marea Britanie, şi Museau Nacional din Rio de Janeiro, Brazilia. Studiul care prezintă noul tip de pterozaur a fost publicat pe 30 ianuarie, online, în jurnalul de ştiinţă PLOS One.

Oamenii de ştiinţă au decis ca noul tip de reptilă zburătoare să se numească de acum înainte Eurazhdarcho langendorfensis şi afirmă că această vieţuitoare a făcut parte dintr-un grup de pterozauri denumit Azhdarchidae.

Pterozaurii au trăit alături de dinozauri şi au dispărut aproximativ în aceeaşi perioadă cu aceştia, dar nu erau dinozauri. Pterozaurii sunt denumiţi uneori, în mod eronat, pterodactili, însă acest termen descrie doar primul gen de pterozaur, descoperit de oamenii de ştiinţă în secolul al XVIII-lea. Pterozauri de talie mică au apărut în triasic, în urmă cu 230 de milioane de ani. Ulterior, în jurasic şi în cretacic, au început să se dezvolte forme mai avansate de reptile zburătoare, precum Azhdarchidae.

“Aceştia erau pterozauri cu gâturi lungi şi ciocuri lungi, aripile lor erau adaptate pentru zborul planat”, a declarat cercetătorul Darren Naish, paleontolog la Universitatea Southampton din Marea Britanie. “Anumite caracteristici ale oaselor aripilor şi ale membrelor posterioare indică faptul că aceste vieţuitoare puteau să îşi strângă aripile şi să meargă, la nevoie, pe toate cele patru membre”, a mai spus acesta.

Anvergura aripilor exemplarelor din clasa Eurazhdarcho langendorfensis indică faptul că aceşti pterozauri erau “mari, dar nu uriaşi”, în comparaţie cu unii dintre verişorii lor, afirmă Darren Naish. De exemplu, un ahzdarchid uriaş, Hatzegopteryx thambema, ale cărui oase au fost descoperite tot în România, în apropiere de Haţeg, avea o anvergură a aripilor de 11 metri.

Sursa: Business Herald

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva