Facebook Twitter Email

Directia Generala a Finantelor Publice Valcea reaminteste ca, incepand cu 1 ianuarie 2013, se aplica obligatoriu sistemul taxei pe valoarea adaugata (TVA) la incasare.

In documentarul de mai jos, gasiti principalele aspecte metodologice privind aplicarea noului sistem.

Aplicabilitate obligatorie

 • Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 Cod Fiscal, cu sediul activitatii in Romania si cifra de afaceri in anul precedent mai mica de 2.250.000 lei. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si prestarile de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere precum si operatiunile pentru care locul livrarii/prestarii se considera a fi in strainatate conform art. 132 si 133 Cod Fiscal. Data aplicarii – prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator.
 • Persoanele impozabile cu sediul in Romania care se inregistreaza ca platitoare de TVA in cursul anului. Data aplicarii – data inregistrarii in scopuri de TVA.

Atentie!
La data depasirii plafonului cifrei de afaceri, in anul curent, sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depasit.
Sistemul se aplica numai de persoanele inregistrate pe art. 153 Cod Fiscal si care au sediul activitatii in Romania.

Exigibilitate

 • Exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine:
  • in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
  •   in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de Procedura Civila.

Prin incasarea contravalorii livrarii sau prestarii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiar sau de la un tert precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.

Exceptii de la aplicare:

 • persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic – art. 127 alin. (8) Cod Fiscal;
 • operatiuni pentru care locul livrarii sau prestarii nu se considera a fi in Romania;
 • persoanele nestabilite in Romania chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania (direct sau prin reprezentant fiscal);
 • persoanele impozabile care au sediul activitatii in afara Romaniei dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) Cod Fiscal.

Operatiuni exceptate:

 • livrari/prestari pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata TVA;
 • livrari/prestari scutite de TVA;
 • livrari/prestari cu incasare in numerar;
 • operatiuni supuse regimurilor speciale (art. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism; art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investitii);
 • livrari/prestari catre beneficiari persoane afiliate (art. 7 Cod Fiscal).

Reguli pentru facturi emise inainte de intrarea in sistem:

 • nu se aplica sistemul pentru facturile pentru contravaloarea totala a livrarilor/prestarilor emise inainte de data intrarii in sistem (indiferent daca sunt sau nu incasate) daca faptul generator intervine dupa intrarea in sistem;
 • pentru facturi reprezentand contravaloarea partiala a livrarilor/prestarilor emise inainte de intrarea in sistem (indiferent daca au fost sau nu incasate) pentru care faptul generator intervine dupa data intrarii in sistem – se aplica sistemul numai pentru diferentele ce vor fi facturate dupa intrarea in sistem.

Reguli pentru facturi emise inainte de iesirea din sistem:

 • pentru facturi reprezentand contravaloarea totala a livrarilor/prestarilor emise inainte de data iesirii din sistem (indiferent daca au fost sau nu incasate) pentru care faptul generator intervine dupa iesirea din sistem – se aplica sistemul (exigibilitatea intervine la incasare);
 • pentru facturi reprezentand contravaloarea partiala a livrarilor/prestarilor emise inainte de data iesirii din sistem pentru care faptul generator intervine dupa data iesirii se aplica sistemul numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarii/prestarii facturate inainte de iesirea din sistem.

Determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii/prestarii

 • Fiecare incasare (totala sau partiala) se considera ca include si TVA – TVA colectata se determina prin aplicarea sutei majorate (24; 9; 5 x 100/124, 109, 105).

Procedura deducerii

 • Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.
 • Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Alte reglementari

 • inscrierea pe facturi a mentiunii „TVA la incasare” este obligatorie pentru operatiunile pentru care contribuabilii sunt obligati sa aplice sistemul;
 • in situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea „TVA la incasare”, desi operatiunea nu este exceptata de la aplicarea sistemului de TVA la incasare, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere la data platii facturii;
 • determinarea cifrei de afaceri pentru plafon se face potrivit bazei de impozitare inscrisa in Decont, formular 300, pe randurile corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera a fi in strainatate plus randurile de regularizari corespunzatoare;
 • pentru inregistrarea in sistem pentru 1.01.2013 – cifra de afaceri se calculeaza pentru perioada 1.10.2011 – 30.09.2012 se declara pana la 25.10.2012 prin formularul 097. Atentie! Cei care nu au solicitat inregistrarea in sistem vor fi inregistrati din oficiu de organele fiscale!;
 • in situatia in care cifra de afaceri in perioada 1.10.2011-30.09.2012 este mai mica decat 2.250.000, dar, la 31.12.2012, societatea are codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, nu va fi inregistrata in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, sau va fi radiata daca a fost inregistrata;
 • persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 30.09. – 31.12.2012 si care au cifra de afaceri mai mica de 2.250.000 lei aplica sistemul incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din 2013 – trebuie sa depuna notificarea pana la 25.01.2013. Daca nu depun notificarea vor fi luate in evidenta din oficiu. In acest caz, nu beneficiaza de dreptul de deducere pentru achizitii decat ulterior platii facturilor si colecteaza TVA conform regulilor generale – la facturare – art. 156^3 alin. (11) Cod Fiscal;
 • persoanele impozabile care aplica sistemul si depasesc in cursul anului plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit – depun notificarea pana la 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care au depasit plafonul – daca nu au depus notificarea sunt radiate din oficiu de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In acest caz, intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul si data radierii din oficiu, deduce TVA la achizitii la data platii facturilor si colecteaza la facturare (nu la incasare) – art. 156^3 alin. (12) Cod Fiscal;
 • ANAF a organizat Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Registrul este public si a fost publicat pe siteul ANAF, la adresa www.anaf.ro. Inscrierea si radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile sau din oficiu.
 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus, in jurnalele pentru vanzari se inscriu si urmatoarele informatii in cazul acestor operatiuni:
  • numarul si data documentului de incasare sau, dupa caz, data la care a expirat termenul-limita de 90 de zile prevazut la art. 134^2 alin. (5) Cod Fiscal;
  • valoarea integrala a contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;
  • baza impozabila si TVA aferenta;
  • valoarea incasata, inclusiv TVA, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei incasate sau, dupa caz, la expirarea termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 134^2 alin. (5) Cod Fiscal se evidentiaza daca exista diferente de sume neincasate, care devin exigibile, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei respective;
  • diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

Baza legala: Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Hotararea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva