Facebook Twitter Email

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Conform „Ordonantei de urgenta privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile , aferente Programului operational competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene” publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 705/6.08.2020, conditiile de acordare a acestor granturi sunt urmatoarele:

 1. Valoarea granturilor acordate pe proiect si beneficiar: între 50.000 euro și 200.000 euro.
 2. Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este:
 • minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate (insa pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinantarea trebuie sa fie peste 35%)
 • minim 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov (insa pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinantarea trebuie sa fie peste 45%)
 1. Categorii de cheltuieli pentru care pot fi utilizate granturile:
 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor
 • achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare

Categoriile de cheltuieli mentionate sunt eligibile pentru infiintarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unitatilor de productie/ servicii noi si/sau existente.

Granturile pot fi utilizate pentru implementarea de investitii in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate.

 1. Principalele conditii de eligibilitate care trebuie indeplinite cumulativ de beneficiari:
  • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare (Atentie! Pentru punctaj maxim este necesar sa fi inregistrat profit operational in ultimul an);
  • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
  • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Proiectele de investiții vor fi selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.

In atasament te rog sa regasesti:

 • Documentele si informatiile necesare din partea dumneavoastra pentru a stabili daca firma care va beneficia de grant si proiectul se incadreaza in conditiile de eligibilitate
 • Grila de punctaj in baza careia proiectul va fi punctat.
Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva