Facebook Twitter Email

Daca prezinta interes si sunteti eligibil, va rog sa aplicam rapid deoarece fondul destinat nu este foarte mare si prioritate au primele firme care depun cererea..

 Au fost publicate normele de aplicare pentru două măsuri de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată sau garanții la credite în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19.

Mai jos, vă rugăm să regăsiți principalele coordonate ale acestor două măsuri de ajutor de stat:

Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19 (NI-FIN-08-I/0) – credite cu dobândă subvenționată

EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată în lei, pentru realizarea investițiilor și/sau pentru sustinerea activității curente.

Obiectiv: deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Condiții de eligibilitate:

Solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt persoane juridice de drept privat organizate în baza Legii 31/1990
 • Sunt întreprinderi mari, sau IMM-uri cu cifră de afaceri de peste 20 mil. lei in 2019
 • Nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat
 • Nu se află în procedură de executare silită, inchidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, etc
 • Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului
 • Nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni (se acceptă incidente apărute după declararea stării de urgență – 16 martie 2020 – datorate pandemiei de COVID-19)
 • Prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadența sau cu o întârziere de maximum 15 zile) – se acceptă sume restante apărute după declararea stării de urgență – 16 martie 2020 – datorate pandemiei de COVID-19
 • Nu se află în litigiu cu EximBank, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF

Tipuri de credite oferite:

 • Credite pentru investitii
 • Credite pentru capital de lucru

Valoarea maxima a creditului:

 1. Dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului pe anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale si costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților). În cazul societăților înfințate dupa 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu poate depăși valoarea anuală estimata a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate

sau

 1. 25% din totalul cifrei de afaceri pe anul 2019

sau

 1. Necesarul de lichidități estimat pe o perioadă de 18 luni (pentru IMM) sau 12 luni (pentru întreprinderi mari)

Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat 9credite sau garanții) aferente măsurilor de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu conditia ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depășească pragurile de mai sus.

Cheltuieli eligibile:

 1. In cazul creditelor pentru investiții: Cheltuieli cu achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora; achiziția de terenuri și clădiri, constructia de clădiri, destinate folosinței împrumutatului; imobilizări necorporale 9licențe, brevete, programe informatice, documentatii, etc); cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor; alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA
 2. În cazul creditelor pentru capital de lucru: cheltuieli aferente activității curente: cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (achizitionarea de materii prime si/sau materiale pentru aprovizionare, productie, desfacere etc) cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat)

Durata maximă a creditului (include eventuale perioade de grație, dacă este cazul)

 • 6 ani pentru credite de investitii
 • 4 ani pentru capital de lucru

Creditul va fi acoperit în proporție de minimum 100% cu garanții colaterale (reale și personale).

Contribuția proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiții și va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

Bugetul schemei este de 2 miliarde lei și este destinat unui număr estimat de 100 de beneficiari.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 30 noiembrie 2020

Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19 (NI-GAR-14-I/0)

EximBank acordă ajutor de stat sub formă de garanții care acoperă în proportie de maximum 90% creditele acordate de către institutiile de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru sustinerea activității curente.

Obiectiv: deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Condiții de eligibilitate:

Solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt persoane juridice de drept privat organizate în baza Legii 31/1990
 • Sunt întreprinderi mari, sau IMM-uri cu cifră de afaceri de peste 20 mil. lei in 2019
 • Nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat
 • Nu se află în procedură de executare silită, inchidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, etc
 • Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului
 • Nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni (se acceptă incidente apărute după declararea stării de urgență – 16 martie 2020 – datorate pandemiei de COVID-19)
 • Prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadența sau cu o întârziere de maximum 15 zile) – se acceptă sume restante apărute după declararea stării de urgență – 16 martie 2020 – datorate pandemiei de COVID-19
 • Nu se află în litigiu cu EximBank, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF

Tipuri de garanții acordate:

 • Garanții pentru credite noi
 • Garanții pentru credite in derulare

Valoarea maxima a garanției:

 1. Maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi
 2. Maximum 50% din valoarea creditului 9principal) în cazul creditelor in derulare

Valoarea garanției se reduce prorata pe măsura rambursării de către beneficiar a creditului.

Cheltuieli eligibile:

 1. In cazul creditelor pentru investiții: Cheltuieli cu achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora; achiziția de terenuri și clădiri, constructia de clădiri, destinate folosinței împrumutatului; imobilizări necorporale 9licențe, brevete, programe informatice, documentatii, etc); cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor; alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA
 2. În cazul creditelor pentru capital de lucru: cheltuieli aferente activității curente: cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (achizitionarea de materii prime si/sau materiale pentru aprovizionare, productie, desfacere etc) cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat)

Durata garanției este egală cu durata creditului garantat și nu poate depăși 6 ani.

Caracteristici ale creditului garantat:

Tipuri de credite oferite:

–          Credite pentru investitii

–          Credite pentru capital de lucru

Valoarea maxima a creditului:

 1. Dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului pe anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale si costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților). În cazul societăților înfințate dupa 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu poate depăși valoarea anuală estimata a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate

sau

 1. 25% din totalul cifrei de afaceri pe anul 2019

sau

 1. Necesarul de lichidități estimat pe o perioadă de 18 luni (pentru IMM) sau 12 luni (pentru întreprinderi mari)

Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat 9credite sau garanții) aferente măsurilor de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu conditia ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depășească pragurile de mai sus.

Cheltuieli eligibile:

 1. In cazul creditelor pentru investiții: Cheltuieli cu achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora; achiziția de terenuri și clădiri, constructia de clădiri, destinate folosinței împrumutatului; imobilizări necorporale 9licențe, brevete, programe informatice, documentatii, etc); cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor; alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA
 2. În cazul creditelor pentru capital de lucru: cheltuieli aferente activității curente: cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (achizitionarea de materii prime si/sau materiale pentru aprovizionare, productie, desfacere etc) cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat)

Durata maximă a creditului (include eventuale perioade de grație, dacă este cazul)

–          6 ani pentru credite de investitii

–          4 ani pentru capital de lucru

Creditul va fi acoperit în proporție de minimum 100% cu garanții reprezentate de:

 1. În cazul creditelor noi: garantii constituite de beneficiar de minimum 10% și garanția EximBank de maximum 90%
 2. In cazul creditelor în derulare: garanții constituite de beneficiar de minimum 50% și garanția EximBank de maximum 50%

Bugetul schemei este de 2 miliarde lei (aprox. 400 mil. EUR) și este destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 30 noiembrie 2020

 Mai multe detalii la telefon : 0756.313.842

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva