Search
Facebook Twitter Email

„Lucrarea de față reprezintă rodul unei activități de cercetare desfășurate concomitent de specialiști aflați în domenii diferite, dar care prin preocupările lor converg către probleme comune sau către soluții comune, chiar dacă au pornit inițial de la niște abordări complet diferite. Avem de-a face cu o specialistă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Andreea Florina Radu, pentru care fenomenul omuciderii și problema armamentelor de foc sunt tratate dintr-o anumită perspectivă, impunându-se criteriile legale și valorile sociale care trebuiesc respectate. Apoi, intervine viziunea doctorandei Daniela Georgiana Golea , din perspectiva abordărilor de domeniul intelligence care însoțesc cel mai adesea analizele de securitate. Pentru a închide cercul, intervine activitatea de cercetare în domeniul tehnologic a doi specialiști capabili să abordeze aspectele inginerești și de domeniul științelor exacte: inginerul mecanic Cosmin Vasile Țenu, prin prisma calității sale de specialist în Securitate și Apărare Națională; și în fine, fizicianul Lucian Ștefan Cozma, prin prisma calității sale de doctor în Științe Militare. În acest fel, problemele abordate de această lucrare au putut fi analizate din diverse perspective și dezbătute atât sub aspect istoric, prin expunerea într-o anumită manieră a datelor și informațiilor, dar și sub aspect legal și tehnologic, urmând ca în volumele viitoare să fie realizate analize separate din toate aceste puncte de vedere, acordându-se cuvântul fiecăruia dintre autori, pentru a realiza o abordare dintr-un unghi deosebit a aceleiași probleme.

Avem în față un prim volum din cadrul unei serii de cărți cel puțin interesante, dedicate perfecționărilor aduse în tehnica omuciderii. Dincolo de a fi o lucrare de specialitate abordând domeniul tehnicii de luptă moderne, cartea aceasta conține o serie de elemente atipice și interesante tocmai prin aceasta: înainte de toate, lucrarea nu abordează problema tehnicii de luptă din perspectiva strict tehnică, obiectul central al acestei serii de cărți fiind, de fapt, acțiunea omuciderii, indiferent dacă sub aspect contextual este vorba de lupta armată (cadrul licit) sau de acțiuni ilicite care au drept scop suprimarea vieții; cărțile din această serie nu urmează să trateze strict și limitativ doar problema tehnicii de luptă aflate în înzestrarea forțelor armate regulate, ci și armamentele cu caracter special aflate în înzestrarea unor forțe neregulate și caracterizate prin atipism sau chiar având un caracter neconvențional; în fine, un alt element foarte interesant al acestei lucrări este și acela legat de expunerea unor noi principii de funcționare în cazul armamentelor ușoare portative.”

<< Apariție interesantă și inedită în literatura românească din domeniul securității, lucrarea „Perfecționări în tehnica omuciderii” tratează un aspect foarte sensibil al lumii contemporane: impactul social negativ al dezvoltării tehnologice și al ritmului tot mai accelerat al acesteea. Cel mai adesea, dezvoltarea tehnologică este privită numai sub aspectul ori latura sa pozitivă, uitându-se faptul că există „și celălalt tăiș”, iar dezvoltarea prea rapidă conduce adeseori la incapacitatea de adaptare a societății. În aceste vremuri nevoia de adaptare este tot mai stringentă, mai ales că lumea noastră se schimbă tot mai mult și mai repede. Trăim la ora actuală într-un mediu intern și internațional tot mai atipic și mai greu de înțeles, în care evenimentele se petrec cu o viteză tot mai mare, iar modelele clasice devin tot mai desuete și mai greu de aplicat în practică. Aceste aspecte ale evoluției societății își spun cuvântul și în domeniul securității naționale. Mai ales în ramuri ale securității (cum ar fi siguranța publică) sau componente ale acesteia, dintre care cea mai evidentă este securitatea individuală a cetățeanului. Această securitate individuală depinde de acuratețea și realismul sistemului normativ, precum și de maniera de aplicare în practică a acestuia. Orice inadaptare a sistemului normativ sau a sistemului judiciar conduce la apariția unor disfuncții grave care afectează înainte de toate securitatea cetățeanului și în final, securitatea națională. După încheierea Războiului Rece, contrar așteptărilor, conflictualitatea nu a scăzut ci a crescut atât la nivel global cât și la nivel intern, în cadrul statelor naționale. Au apărut tendințele secesioniste, au fost mai mult sau mai puțin dezgropate conflictele tradiționale de natură interetnică sau religioasă, s-a acutizat conflictul social etc. În acest context, tehnica omuciderii a suportat modificări (de regulă, îmbunătățiri) tot mai importante. S-au dezvoltat tot mai mult armamentele clasice, dar totodată au apărut și noi categorii sau tipuri de armamente, complet atipice și capabile de performanțe deosebite. Au fost puse la punct în ultimii ani noi principii de funcționare și s-au dezvoltat metode/tehnici noi de realizare a armamentelor, de multe ori în forme tot mai disimulate și mai greu de identificat ca atare. Odată cu dezvoltarea acestor tehnici s-au îmbunătățit și metodele de acțiune (modus operandi) devenind tot mai dificil pentru organele judiciare să identifice și să probeze săvârșirea unor fapte penale grave. Mai grav, tendința este aceea de dezvoltare a unor tehnici tot mai sofisticate de omucidere și odată cu aceasta, apariția unor grupări infracționale compuse din persoane de înaltă calificare, capabile să producă infracțiuni dintre cele mai grave, atât din perspectiva periculozității sociale cât și din aceea a efectelor concrete, imediate. Urmarea firească, specialiștii din domeniul securității au observat această tendință de evoluție și încearcă să o preîntâmpine, prefigurând modurile în care ar putea să se dezvolte tehnica omuciderii, mijloacele și metodele care ar putea fi utilizate etc. Autorii lucrării „Perfecționări în tehnica omuciderii” au considerat oportun să abordeze în cadrul primului volum („Îmbunătățirea armamentelor de foc portative și muniției aferente”) problema armamentului de foc clasic, din perspectiva posibilelor tendințe de îmbunătățire ce s-ar putea manifesta în viitorul apropiat sau mediu. Astfel, autorii (un colectiv pluridisciplinar tratând problemele deopotrivă din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații) au făcut o culegere de lucrări din cadrul bibliografiei de inventică mai vechi sau mai recente, încercând să prevadă felul în care ar putea fi îmbunătățite armamentele de foc și muniția, sporind totodată efectele letale sau/și distructive ale loviturilor. În acest fel, lucrarea expune într-o anumită ordine principalele maniere în care ar putea evolua conceptual armele de foc, deschizându-se calea aplicării unor noi principii de funcționare și deci, a unor tehnologii complet noi. În acest fel, autorii „au pregătit terenul” pentru următoarele două volume ale lucrării, în conținutul cărora urmează să prezinte posibilele noi tehnologii și maniera de întrebuințare a acestora în scopul omuciderii.

Lucrarea „Perfecționări în tehnica omuciderii” este interesantă nu numai prin conținutul problemelor tehnico-științifice abordate și prin elementele de noutate ce sunt prezentate și supuse analizei, dar mai ales prin maniera în care toate aceste elemente de tehnică sunt integrate în cadrul unor scenarii de evoluție a societății. Din perspectiva acestor scenarii vor rezulta în cele din urmă propuneri de modificare a legislației și de adaptare a tacticii, tehnicii și metodicii polițienești și de la nivelul sistemului judiciar, în general. Autorii caută să atragă atenția că, dacă aceste adaptări nu vor avea loc, există riscul ca grupările infracționale să devină tot mai calificate și mai apte de a eluda legea, evitând cu abilitate o confruntare directă cu sistemul judiciar și recurgând la mijloace/metode tot mai sofisticate de ascundere/mascare a faptelor ilicite, mai ales a acelora care atentează la viața oamenilor. Cartea este concepută de maniera generală specifică lucrărilor din literatura tehnică și totodată, este și bogat ilustrată, prezentând cititorului cât mai multe informații științifice, elemente și detalii tehnice etc., privind posibilele noi tehnologii din domeniul armelor de foc. Am putea spune că o astfel de lucrare este destinată deopotrivă publicului de specialitate și publicului larg, căci nu conține paragrafe care să fie în mod vădit accesibile doar unui public restrâns. Chiar și atunci când sunt utilizate expresii matematice, conținutul lucrării încă se păstrează în domeniul informațiilor general accesibile publicului, fără a se insista prea mult asupra unor probleme de strictă specialitate. În acest fel, lectura lucrării rămâne accesibilă tuturor categoriilor de cititori, atâta vreme cât aceștia sunt pasionați de tehnica armamentelor de foc sau dacă problemele de securitate le suscită interesul. Nu în ultimul rând, lucrarea este foarte indicată unui anumit segment al „publicului de specialitate”: elevii și studenții din cadrul sistemului de învățământ militar afiliat fie Ministerului Apărării, fie Ministerului de Interne ori Serviciului Român de Informații; dar nu în ultimul rând, studenților din cadrul Facultății de Drept, mai ales acelora care au în vedere o specializare în materie de Drept Penal sau/și Criminalistică. Acest prim volum din lucrarea „Perfecționări în tehnica omuciderii” nu face decât să ne stârnească interesul și chiar nerăbdarea pentru a primi cât mai repede continuarea, sub forma celorlalte două volume preconizate.>>

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva