Mistere Romanesti

Facebook Twitter Email

10 locuri cu puteri miraculoase

Într-o lume agitată, în care bunăstarea e pe primul plan, oamenii calcă ţara în lung şi-n lat, în căutarea unui leac miraculos. Şi adesea uită că minunea vindecării e poate chiar în ei.
În ţara asta a noastră, de care unii s-au plictisit şi vor să plece, în timp ce alţii, din afară, ar da oricât numai să păşească în unele regiuni, sunt zone unde ne simţim mai aproape de divinitate. Cercetătorii au descoperit unul dintre aceste locuri în punctul de întâlnire al paralelei 45, la jumătatea nordică a globului, cu meridianul 25, ce marchează jumătatea Europei. Se pare că peticul de pământ care începe pe la Dealul Negru şi se întinde până spre Sibiu atinge perfecţiunea.

Nu întâmplător sunt renumite staţiunile Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti, Govora. Se spune că bolnavii care se “încarcă” o vreme aici cu energie se pot vindeca şi fără curele de apă. Pe lângă acestea, sunt la noi multe locuri minunate.

Izvorul tămăduitor de la Izbuc

În judeţul Bihor, la Mănăstirea Izbuc sălăşluieşte un izvor cu apă tămăduitoare. Firicelul de apă izvorăşte chiar în incinta lăcaşului. Curge intermitent, la intervale de 15-30 de minute, şi se transformă în leac vindecător în Vinerea Luminată. Oricât de gravă ar fi suferinţa cuiva, la Izbuc îşi găseşte alinarea.

Crucea de la Coslogeni

Ţinutul Dobrogei e bogat în locuri făcătoare de minuni. Unul  e Schitul Crucii de la Coslogeni. Mulţi bolnavi şi-au găsit vindecarea, cei ce nu puteau vorbi au primit grai, orbii şi-au recăpătat vederea. În timp, Sfânta Cruce a crescut în înălţime şi, numai Dumnezeu ştie cum, la zi mare, Crucea se umple de mir.

Mănăstirea armenească de la Hagigadar

Puţină lume ştie că în Româniai există o singură mănăstire armenească şi aceea se află în apropierea oraşului Suceava, la Hagigadar. Credincioşii ştiu însă că aici se împlinesc şi cele mai ascunse dorinţe. Dar pentru aceasta trebuie să urci dealul mănăstirii în genunchi, să înconjori biserica de trei ori, apoi să mergi la preot pentru a-ţi citi rugăciunile.

Troiţa de la Ioneşti

Satul Ioneşti, din judeţul Argeş, poziţionat între Piteşti şi Roşiorii de Vede, este deja foarte cunoscut pentru miracolele înfăptuite în faţa renumitei sale Troiţe. Deşi îndelung controversate, miracolele din acest lăcaş sfânt nu pot fi nicicum contestate.

Schitul Şatra Pintii

Schitul Şatra lui Pintea sau Şatra Pintii, cum i se spune în Ţara Lăpuşului, are izvoarele făcătoare de minuni păzite de un munte sfânt şi o fântână cu apă tămăduitoare de pe vremea haiducului Pintea. Bătrânii povestesc cum apa se făcea odată “ca untu’” şi vindeca orice boală a celor ce veneau în lăcaşul de lângă Târgu Lăpuş.

Peştera Muierilor

Unul dintre cele mai fascinante monumente ale naturii de pe teritoriul ţării noastre, situat în comuna Baia de Fier din judeţul Gorj, scobit de vreme în pântecele muntelui de calcar de lângă râul Galbenul, este Peştera Muierilor. Vorbeşte lumea că în acest loc s-ar vindeca boli şi s-ar înfăptui miracole. S-a auzit despre această bijuterie din piatră peste mări şi ţări, căci umblă zvonul că în interiorul ei femeile ce nu pot avea copii capătă darul procreerii. Mai mult, cum păşeşti înăuntru, de eşti obosit, prinzi vigoare şi chef de viaţă. Astmul, diabetul, reumatismul, depresia, insomnia, dereglările hormonale dispar ca prin minune după câteva ceasuri în Peştera Muierilor. Se mai spune că şi cele mai puternice farmece de dragoste şi de moarte se fac cu apa care se prelinge pe stalactitele din peşteră.

Crucile “de leac” de la Dervent

Pe malul drept al Dunării, aproape de paradisul antic de la Vicina, din cetatea “Păcuiul lui Soare”, se înalţă cu semeţie un loc încărcat cu o puternică forţă spirituală, Mănăstirea Dervent. Se spune că pe aceste meleaguri s-ar fi săvârşit fapte miraculoase. Credinţa celor ce s-au rugat la “crucile de leac” le-a adus vindecarea, lăsând în urmă cârjele, ca mărturie a tămăduirii lor. Unii au mărturisit chiar în declaraţii oficiale, în faţa autorităţilor, felul în care şi-au găsit leacul. Nu e nimic altceva decât puterea slujbelor speciale şi a Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, rostite cu mult har de preoţii mănăstirii. Până şi animalele şi-au găsit vindecarea aici, iar apa din Izvorul Sfântului Andrei a ajutat nevăzători să vadă lumina zilei. Minunile de la Dervent dovedesc fără strop de îndoială că Dumnezeu a întins aripi de îngeri asupra acestui loc, căci orice credincios ce a păşit o dată pragul mănăstirii simte nevoia lăuntrică de a reveni iar şi iar.

Colţul Chiliilor

După un urcuş anevoios, ce parcă nu te lasă să renunţi la visul de a atinge vârful muntelui, ajungi într-o poiană luminată, în mijlocul căreia ţâşneşte un izvor. Fără să-i cunoşti puterile miraculoase, sorbi însetat un căuş de apă proaspătă şi rece şi simţi că ceva s-a schimbat în interiorul trupului tău. Poate că de aceea pelerinajul spre Piatra Mică din Zărneşti a devenit în timp una dintre cele mai importante procesiuni ortodoxe pentru aducerea ploii.

Dumnezeu nu a lăsat niciodată aşteptările credincioşilor fără răspuns după ce au păşit în lăcaşul spiritual scobit în inima muntelui, în piatră. Nouă cruci încadrează drumul spre Colţul Chiliilor, unde se află o peşteră ce ascunde o bisericuţă deosebită. Şi se pare că, pe lângă apa izvorului de afară, chiar frigul din interiorul peşterii contribuie la vindecarea sufletească şi trupească.

Icoane făcătoare de minuni

Iată unde se află unele icoanel făcătoare de minuni din România: Mănăs-tirea Hodoş-Bodrog din jud. Arad, Schitul Cetăţuia din jud. Argeş, Biserica Vovidenia din jud. Bacău, Mănăstirea Gorovei din jud. Botoşani, Bisericile Colţea, Doamnei, Grădina Icoanei şi Buna Vestire din Bucureşti, Mănăstirea Călugăra din Caraş Severin, Mănăstirea Dălhăuţi din Focşani, Mănăstirea Nicula din Cluj, Mănăstirea dintr-un lemn din Vâlcea, Biserica Madona Dudu din Dolj, Mănăstirea Adam din Galaţi, Biserica Letca Nouă din Giurgiu, Mănăstirea Golia din Iaşi, Mânăstirile Căldăruşani şi Pasărea din Ilfov, Mănăstirea Dragomireşti din Maramureş, Mănăs-tirea Icoanei din Neamţ, Mănăstirea Pissiota din Prahova, Mănăstirea Bixad din Satu Mare, Mănăstirea Strâmba din Sălaj, Mănăstirea Râşca din Suceava, Mănăstirea Pantelimon din Teleorman.

Mâna Sfântului Ciprian

Se întâmplă să treci pe lângă Biserica Zlătari fără să ştii măcar ce comoară ascunde: mâna Sfântului Ciprian, ocrotitorul de vrăji şi blesteme. Moaştele sfinte se odihnesc de sute de ani într-o raclă de sticlă şi reprezintă pavăza lăcaşului de cult şi a celor ce îi trec pragul. Se spune că aici Moliftele Sfântului Vasile sunt mai puternice ca oriunde, că nicăieri altundeva nu poţi găsi mai degrabă ajutorul divin la necaz.

Sursa: unica

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Un mormânt traco-getic, vechi de 2.500 de ani, a fost descoperit de un ţăran din localitatea Peretu, în urmă cu mai bine de trei decenii. Coiful de argint aurit descoperit la Peretu, asemănător cu cele dgăsite în alte colţuri ale ţării, a lansat în rândul unor istorici ipoteza unei misterioase Frăţii a Regilor Traci, existente pe teritoriul României cu mult înaintea epocii lui Burebista.

Tezaurul de la Peretu a fost descoperit întâmplător de un localnic în 1971. Lama tractorului cu care săteanul lucra pe pământul CAP-ului din localitate s-a împiedicat în obiectele metalice vechi de mii de ani. Spre uimirea localnicilor care cunoaşeau de ani de zile movila din curtea CAP-ului şi n-au bănuit niciodată ce s-ar putea ascunde sub ea, locul s-a dovedit a fi un mormânt traco-getic vechi de aproximativ 2500 de ani.
După ce ţăranul Alexandru Trână a făcut descoperirea în locul cunoscut de săteni ” La izvoare”, arheologilor le-a revenit sarcina de a data obiectele şi de a dezlega misterul. ”Tezaurul a fost recuperat de un inginer agronom şi predat profesorului Petre Voievozeanu.
În acelaşi an, Emil Moscalu, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie „VasilePârvan” din Bucureşti, a realizat o săpătură de salvare în ceea ce mai rămăsese din mormânt. Pentru completarea informaţiei despre contextul îngropării tezaurului, în 1971 s-au mai efectuat cercetări în jurul tumulului”, amintesc specialiştii de la Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman.
 Mormântul traco-getic descoperit la Peretu este vechi de aproximativ 2500 de ani şi a fost catalogat ca aparţinând unei civilizaţii precreştine, au concluzionat arheologii. S-a presupus că mormântul a aparţinut unui reprezentant de seamă al aristocraţiei locale.
Arheologii au descoperit două camere funerare. În prima se afla un schelet înconjurat de diverse obiecte din ceramică, de la cuţite din fier sau vârfuri de săgeţi până la obiecte de argint aurit, vase de bronz. Războinicul aristocrat de la Peretu nu fusese înmormântat singur. În a doua cameră mortuară s-au găsit scheletele a doi cai, doi câini de vânătoare, o vacă, un car cu patru roţi de fier. Au fost descoperite în mormântul de la Peretu 50 de obiecte de argint placate cu aur, printre care şi un coif de argint aurit de aproximativ 750 de grame. Coiful a tras atenţia arheologilor şi a deschis seria multor ipoteze şi teorii, unele dintre ele în contradictoriu cu ceea ce admit manualele de istorie.
Coiful misterios
Coiful, expus în prezent la Muzeul de Istorie din Bucureşti, este împodobit cu reprezentari animaliere în relief, având în frunte doi ochi cu sprâncene mari. Pe cele doua obrăzare ale coifului apa însemne diferite. Pe obrazul stâng al coifului este reprezentat un ţap sau un cerb, iar pe cel drept un vultur care tine un peşte în cioc si un animal în gheare.
Pe toata portiunea coifului ce protejeaza ceafa sunt trei cerbi. Arheologii şi istoricii au găsit asemănări între misteriosul coif descoperit la Peretu şi alte coifuri aurite descoperite în colţuri îndepărtate ale ţării, cum ar Porţile de Fier, Aghighiol, Cucuteni, Coţofeneşti.
Coiful aminteşte de poemele lui Homer Potrivit specialiştilor de la Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman, motivul ochilor figuraţi pe partea frontală a coifurilor de la Peretu, Agighiol, Porţile de Fier, ca şi pe cele de la Poiana Coţofeneşti şi Cucuteni Băiceni are un stil şi o formă unică:”
Aceştia aveau un rol deosebit, ţinând cont că materialul din care erau confecţionate coifurile, chiar dacă era valoros, nu putea asigura protecţia necesară în război, iar datorită lui, purtătorul devenea o ţintă principală. Foarte probabil, coifurile de acest gen erau purtate numai cu ocazia unor scene de cult şi de investitură, căsătorie, turnee regale, ospeţe şi, eventual, la vânătoare.
Prezenţa unor coifuri din metale preţioase în cadrul tezaurelor getice din sec. IV. î. Chr. se încadrează în lunga serie a existenţei acestor tipuri de artefacte. Coifuri de paradă sau care asigură creşterea prestigiului purtătorului datează încă din epoca bronzului. În lumea minoică şi cea miceniană existau astfel de artefacte făcute din defense de mistreţ”.
Coifurile amintesc de eroii descrişi de Homer în Iliada şi Odissea: „Neteda-i piele ferind, căci ea e păzită de coiful cel cu plăci de metal şi cu ochi, dăruit de Apolon…”; „Pune şi coiful de aur crestat şi cu patru gurguie, care-ar putea ocroti pedestrime-a o sută de-oraşe…”.
Legenda Frăţiei regilor traci
Legenda spune că, la începuturile istoriei, regii traci, despre care Homer a scris ca erau stăpânitorii Lânii de aur, erau uniţi între ei printr-un jurământ tainic. Legenda mai spune că , pe teritoriul României, triburile tracice erau unite înainte de Burebista. Unii istorici admit existenţa unei Frăţii regale a tracilor.
Cei aleşi erau iniţiaţi în ” Taina Jurământului”, un jurământ care garanta tăcerea în faţa duşmanilor. Ei purtau coifuri de aur sau de argint aurit cu însemne anume , care aveau o anumită semnificaţie. Legenda vorbeşte despre o Frăţie a coifurilor.
Cinci coifuri tracice precum cel de la Peretu au fost descoperite pe teritoriul României. Toate conţin aceleaşi motive încrustrate. Coifurile misterioase care seamănă între ele au fost descoperite la sute de kilometri distanţă în locuri diferite. După cel de la Peretu a urmat cel de la Coţofăneşti, un altul la Cucuteni, lângă Iaşi, altul la Aghighiol şi ultimul lângă Porţile de Fier.
Cât este legendă şi cât adevăr în povestea legată de Frăţia tracilor? A existat pe meleagurile actuale româneşti o civilizaţie cu mult timp înainte de Hristos despre care nu se ştie mai nimic? Să fie cele cinci coifuri o dovadă a existenţei primei regalităţi în zonă? Acestea sunt întrebări pe care şi le-au pus istoricii care au studiat problema coifurilor aurite.
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 

Fenomenele PSI sunt din ce în ce mai mult obiectul de studiu al oamenilor de știință. US Army a pus la bătaie o bursă de 4 milioane de dolari, în domeniul telepatiei sintetice asistată de calculator. S-a încercat explicarea fenomenelor PSI prin intermediul științei.

Bursa a fost câștigată de către cercetătorii de la Universitatea California. Calculatorul face conexiunea dintre două persoane, aflate la distanță, care trebuie să comunice. Există deja, implementate tehnologii cu ajutorul cărora un scaun cu rotile se mișcă cu ajutorul gândului. Oricât de sceptici am fi, fenomenele paranormale există.
Tehnologia are implicații mari și în detectarea și explicarea unor fenomene, în care au fost văzute și fotografiate apariții stranii. Vă prezentăm mai jos, câteva locații din România și nu numai, care se consideră că sunt bântuite. Evenimente tragice au avut loc în aceste locuri. Sunt numeroase persoane care susțin că sunt auzite voci, obiectele se mișcă, au văzut apariții stranii.

Troița Miresei din Găiești

În 1936, Margareta Ștefănescu murea chiar în ziua nunții sale, într-un accident de mașină.
Departe de a da curs legendelor, cert este faptul că în acel loc, sunt foarte multe accidente, în care victime sunt tineri necăsătoriți. Mai mult, noaptea, mulți șoferi au văzut o nălucă, o fată tânără, îmbrăcată în alb.

Castelul Bannfy din Bonțida este renumit prin aparițiile stranii. Specialiștii în paranormal susțin că este cel mai bântuit loc din România.

Castelul a fost construit în 1437 și a fost locuit până în 1944, când nemții au evacuat proprietarii și au transformat castelul în spital militar. Mulți militari au murit între zidurile castelului.
Castelul este considerat Versailles-ul României. În mod constant, aici au fost văzute fantome, reprezentând soldați germani, mergând în cârje.

În subteran, pornind de la castel, până la biserica greco-catolică, din localitate, este un tunel de legătură. Au fost descoperite mijloace de transport, respectiv calești, pe care nobilii le utilizau.
În prezent, tunelul este locul în care trăiesc foarte mulți lilieci.

Citeste si:  Mumia lui Hatchepsut a fost descoperita in Cairo

Conacul Bellu este situat în Urlați. Locuitorii din această localitate vorbesc cu teamă despre zgomotele care se aud noaptea din castel. Se spune că fantoma care a fost văzută în dese rânduri, este a unei franțuzoaice, pe nume Odette, care a trăit aici, întâmplări nefericite și al cărui suflet nu-și găsește liniștea.
Din podul castelului se aud noaptea gemete care îți dau fiori. Se spune că Odette s-ar fi sinucis în acest castel.
Se știe că Barbu Bellu a donat statului român, suprafața pe care este amplasat cimitirul Bellu.
Foișorul de Foc din București este scena unui fenomen care se întâmplă numai în data de 9 a fiecărei luni, la orele 23.30, când încep să bată clopotele.

Specialiștii în paranormal au căutat în arhiva Bucureștiului și au descoperit că într-o dată de nouă, soția unui pompier s-a sinucis, aruncându-se în gol, de pe acoperișul foișorului.

Foișorul de Foc a fost scena multor tragedii, dat fiind faptul că foișorul a ars, de-a lungul timpului, de mai multe ori. În aceste incendii au fost mai multe victime.
Pentru cei care sunt sceptici vis a vis de fenomenele PSI, vă relatăm mai jos, așa-numitul caz Rosenheim.
Totul s-a petrecut în birourile unui avocat din Rosenheim, Bavaria. Excepțional este faptul că la aceste întâmplări au luat parte mulți martori.

Cele patru telefoane din cabinetul avocatului se opreau concomitent, pe nota de plată apăreau convorbiri de ore în șir, interurban, care nu fuseseră făcute niciodată. Tuburile fluorescente se defectau frecvent, ele nefiind arse.
A fost chemată o echipă de specialiști în fenomene PSI, fizicieni și tehnicieni.
Au fost montate aparate care să măsoare tensiunea și presiunea din locație. S-a constatat că aceste fenomene se petreceau numai în timpul programului.

Citeste si:  Au fost efectuate cu adevarat cele 6 misiuni Apollo?

Mai mult, în timp ce o tânără angajată trecea pe hol, fenomenele se amplificau. Seifuri de sute de kilograme se mişcau, aparatura se oprea. Ea a fost concediată şi fenomenele paranormale s-au estompat brusc. Tânăra acuza dureri mari la urechi, anchilozarea mâinilor și a picioarelor. Într-o sală de bowling, toată aparatura s-a oprit, în momentul în care ea a intrat. Medicii au descoperit că tânăra avea capacități extrasenzoriale deosebite, în special în telepatie.

foisorul de foc

Ea a fost cooptată de către serviciile secrete și folosită în acest scop. Un alt caz celebru este cel al unei femei din fostul URSS, pe nume Djuna. În 1989, a fost declarată cea mai remarcabilă femeie din lume.
Djuna prin puterile sale, a depășit limitele normalului și ale științei. Avea puteri miraculoase. Mâinile sale vindecau tot ce atingea.

În 1976, Djuna a fost chemată de Brejnev, la Kremlin. Ani de zile, ea a reuşit să-i amelioreze boala lui Brejnev, spre stupoarea medicilor. Ea a fost analizată de către academicienii ruși, care în unanimitate, s-au înclinat în fața puterilor sale miraculoase. Ea practica o formă de masaj, dar fără să atingă pacientul. Potrivit specialiștilor, Djuna avea o aură de peste 4 metri.

Sursa: efemeride

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 

Munţii Perşani fac parte din Carpaţii Orientali şi, chiar dacă nu au culmi foarte înalte, ascund multe frumuseţi şi mistere. Altitudinea maxină este de puţin peste 1.200 de metri, dar dacă ajungeţi în zonă aveţi cu siguranţă ce explora.

Peştera Comăna din localitatea cu acelaşi nume este mai puţin cunoscută, dar foarte frumoasă. În jurul ei se ţese şi o legendă veche de mii de ani. Se spune că în zonă au trăit uriaşi creaţi de Dumnezeu special ca să îi ajute pe oameni. La început au fost buni, stăteau la masă cu oamenii, dar când şi-au dat seama de puterile pe care le au, au încercat să cucerească teritoriul. Legenda mai spune că au dispărut misterios.

Peştera Comăna, un loc al legendelor

Se mai spune că uriaşii se ascundeau în Peştera Comăna, situată într-o rezervaţie naturală. Deşi peştera există de sute de ani, a fost explorată abia în 1981. Peştera are mai multe galerii ce pot fi explorate, cele mai spectaculoase fiind Sala Bradului, unde se poate vedea o stalagmită albă gigantică de 4,5 metri înălţime, dar şi Sala Catedralei, denumită aşa deoarece este plină de coloane. O altă galerie plină de mister este cea a Comorilor. „Despre Sala Comorilor se spune că aici îşi ascundeau oamenii bogăţiile pentru a le feri de cotropitori. Se spune că numai oamenii buni puteau intra în peşteră, iar cei veniţi la furat erau blocaţi în peşteră şi dispăreau pentru totdeauna“, spune Mihai Zdronea, istoric. La peşteră se poate ajunge de pe DN 13 Braşov-Sighişoara sau de pe DN1, prin localitatea Şercaia.

Misterioasele coloane de bazalt de la Racoş

În Munţii Perşani au avut loc cele mai recente activităţi vulcanice de pe teritoriul României, care au lăsat urme vizibile. La Racoş a existat un vulcan din al cărui crater s-a exploatat mult timp zgură. Între timp, zona a devenit rezervaţie, iar exploatările s-au oprit. Aici turiştii descoperă un perisaj de vis şi pot explora la pas cele trei cariere. Columnele de bazalt ating până la 15 metri înălţime şi te introduc în farmecul unei lumi de piatră în care parcă mai simţi căldura magmei depusă în urmă cu 1,3 milioane de ani.

„Carierele de la Racoş, de o frumuseţe rară, s-au format în urma activităţii vulcanice din zonă. Amatorii de paranormal susţin ideea că extratereştrii au fost cei care au ajutat la formarea coloanelor. Oamenii locului spun însă că uriaşii care au trăit în zonă au făcut coloanele după mărimea lor. Aceste legende dau farmec locului. Peisajul este unul superb şi unic în România“, mai spune Mihai Zdronea. La cariere se poate ajunge de pe DN 13, Braşov-Sighişoara.

Băile termale de la Perşani

Băile Perşani, denumite şi „litoralul de la munte“, sunt o altă atracţie a zonei. Aici piscinele au apă termală direct din izvoare naturale. Apa nu este cristalină ca la piscină, ci maronie. Tot la Băile Perşani puteţi face şi cure de nămol. Se spune că apa din zonă şi nămolul fac minuni pentru bolile reumatice şi ale sistemului circulator. Intrarea la piscinele cu apă termală costă 15 lei de persoană. Aici turiştii se pot caza la căzuţe care costă 40 sau 80 de lei pe noapte în funcţie de mărime. Există şi un hotel unde cazarea este 120 de pe noapte. Accesul se face foarte uşor, de pe DN1, din localitatea Perşani.

sursa: brasov.comisarul

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Un masiv înconjurat de mistere încă neelucidate aprinde imaginaţia a sute de turişti, care vin anual să viziteze unul dintre cei mai ciudaţi munţi din Valea Jiului. Este vorba despre Muntele Gugu, sau Vârful Gugu cum este cunoscut, despre care se spune că, la anumite ore din zi, dispare privirii. Misterul se adânceşte şi mai tare atunci când poveştile spun că tot aici s-au semnalat tot felul de fenomene stranii.

Cum altfel, legendele leagă Vârful Gugu de daci, de mistica acestora, dar mai ales de comoara lui Decebal. Legenda spune că pe muntele Gugu şi-ar fi avut sălaşul Zamolxe şi din acest motiv muntele era considerat un loc sfânt de către daci. Tot aici se spune că Decebal şi-a ascuns o mare parte din comoară, fiind convins că spiritul Înaltului Preot o va păzi de urgiile vremurilor. Legendele vin din moşi strămoşi, dar chiar şi în zilele noastre sunt destui care mai cred în veridicitatea lor. Locuitorii de la baza muntelui sunt renumiţi pentru longevitatea lor, aceştia punând totul pe seama zonei misterioase în care locuiesc şi a încărcăturii energetice mari.
Pentru a ajunge pe vârful Gugu sau « Muntele care se ascunde privirii », cum este cunoscut, trebuie să te pregăteşti pentru o zi întreagă de mers. Se porneşte din zona Câmpuşel, către izvoarele Jiului de Vest, iar de acolo se urcă panta spre Şaua Paltinul, vârful Paltinul, către Platoul Borăscu. De aici mai este doar un „pas” către Vf. Gugu, care este cel mai înalt vârf din Munţii Godeanu (2.291 m). “Mulţi dintre turiştii veniţi în zonă pot să jure că au văzut vârful dispărând sau că au văzut explozii de lumină ţâşnind chiar din munte. La începutul anilor ’90, au aflat şi cercetătorii despre misterele Gugului şi au venit în zonă. La finalul expediţiei au declarat că au văzut « luminile (de fapt nişte fulgere globulare) care “au furat” vârful spre cer şi nu au putut dormi deloc din cauza unor energii inexplicabile », povesteşte Sorin Sanda, un salvamontist pasionat de drumeţiile montane.

El spune că în zonă a mai venit o comisie de cercetători, după ce aici s-ar fi semnalat dispariţia unui avion, iar ceea ce li s-a întâmplat a fost şi mai straniu. «S-au confruntat cu stări nemotivate de spaimă, senzaţii de sufocare, impresia că sunt priviţi, explozii luminoase în vârf. În plus, nimeni nu a putut explica de ce nu a reţinut nimic pelicula din câteva ore de înregistrare», mai spune Sanda. Vârful Gugu este amintit şi de Victor Kernbach în lucrarea sa “Enigmele miturilor astrale”, care spune că acest munte plin de mistere este centrul unuia dintre “punctele energetice esenţiale” ale Planetei. Renumele Vârfului Gugu a depăşit graniţele ţării. Anual aici vin turişti din Germania, Franţa sau Suedia, care vor să surprindă pe obiectivul aparatului de fotografiat exploziile luminoase.

Misterele din jurul Vârfului Gugu

Şi, ca de obicei în astfel de cazuri, părerile sunt împărţite. Unii tind să creadă că totul este doar o legendă, frumoasă, ce-i drept, dar nu mai mult decât atât. Alţii în schimb povestesc că au fost acolo de mai multe ori tocmai pentru că sunt convinşi că, în cele din urmă, misterele li se vor înfăţişa chiar lor şi le vor putea cuprinde pe obiectivul aparatului de fotografiat. Dar iată ce-ar putea pe cei din urmă să-i determine să creadă în veridicitatea teoriilor care vin să sprijine afirmaţia că Masivul Godeanu, cu tot cu vârful său Gugu, ar fi muntele sacru al dacilor. Unul dintre principalele aspecte care ar indica Godeanu drept muntele sacru îl reprezintă peştera situată aproape de vârf, despre care se zice că ar fi fost locul de retragere al lui Zamolxe şi care juca rol de observator astronomic, chiar şi pe timp de zi.

Ştiinţific vorbind, unii spun că acest lucru este posibil datorită fenomenului de reflexie a razelor solare, care permite vizualizarea astrelor ziua, la fel cum se întamplă şi din fundul unei fântâni. Dar oare, se întreabă scepticii, se poate pune egal între Kogaion şi Gugu altfel decât pe baza uneia asocieri fonetice oarecum forţată? Încă nu s-a putut răspunde la această întrebare. În schimb, se vorbeşte mult de ceaţa care învăluie Masivul Godeanu, aceeaşi caracteristică pe care vechile tradiţii o asociază cu muntele sacru. În cazul Vârfului Gugu, spun cei care au studiat fenomenul, procesul de camuflare este real şi există chiar şi o explicaţie ştiinţifică, ce descrie un complex fenomen meteorologic. Chiar şi aşa Vârful Muntelui Godeanu se volatilizează din când în când, lăsând să se vada linia orizontului.

Comoara lui Decebal de pe Muntele Gugu

Se spune că densitatea diferită a straturilor de aer, combinată cu drenarea nebulozităţii sub formă de condens ar creea această iluzie optică, dar oricum rămâne atracţia fenomenului de neînţeles pentru cei mai mulţi dintre privitori sau spectaculozitatea lui, dincolo de orice explicaţie ştiinţifică. Apoi mai sunt întâmplările stranii care se leagă de acest munte plin de mistere, descrise chiar de cei care le-au trăit. Stări de surescitare, nesomn, apăsare, senzaţia permanentă că ar fi urmăriţi, explozii neobişnuite de lumină şi energie, izvorâte din interiorul muntelui. Şi, poate, cea mai şocantă ar putea fi surpriza oferită de aparatele de fotografiat şi camerele de luat vederi, care nu au înregistrat nimic, deşi fuseseră focalizate sute de cadre, după cum spun cei care au trăit acest fenomen.

O altă legendă poveşteşte despre omul Quetzalcoatl care venise din “ţinutul de la Soare-răsare”, şi “care purta barbă şi o robă lungă, albă. El dădu învăţături poporului despre ştiinţe, bunele obiceiuri şi legile înţelepte… Dar, dintr-un motiv oarecare, a fost nevoit să părăsească ţara. El adună legile, scrierile, imnurile sale şi plecă pe drumul pe care venise. Se opri la Cholula (Mexic-Puebla) unde predică buna învăţătură. Apoi cobori pe plajă, începu să plângă şi îşi dădu foc trupului… Inima lui deveni luceafărul de ziua (v. Sirius). Alţii spun că s-ar fi urcat în corabia lui (“o barcă fără vâsle, cu un sistem propriu de deplasare / cu care venise / după un mare potop”) şi s-ar fi întors în ţara de unde venise. Legendele însă sunt de acord asupra unui singur punct: acela că a promis că se întoarce.”

Dupa N. Densuşianu, “în familia giganţilor din muntele Pregleda (comuna Izverna, judeţul Mehedinţi), se afla şi Gyges identificat cu regele Gog din ţara Magog, pe care Sf. Augustin îi considera a fi geţii şi mesageţii. În oracolele Sybiline Gog şi Magog sunt localizaţi în nordul Traciei (III.V.508-513), în acele locuri sunt menţionaţi şi în legendele epice despre Alexandru cel Mare, legendarii Gog şi Magog fiind citaţi şi de profeţii Ieremia (4-6) şi Iezechiel (Vechiul şi Noul Testament.)”

În aceste condiţii este firesc să se realizeze o localizare a celui care, potrivit mitologiei, a fost muntele Gyges… “care a rămas în locul sau de baştină, continuând să-i apere pe urmaşii Titanilor, Giganţilor numiţi şi Uriasi, Jidovi sau Novaci.”

Gyges, este reprezentat prin cele trei masive muntoase: Godeanu-Retezat-Ţarcu, cuprins între actualele vai: Cerna-Bistra-Strei-Jiu care îl desparte de fraţii săi mai mici, mijlociul Cottus (Munţii Sureanu) şi mezinul Briareus (Munţii Poiana Ruscă). S-a spus că depresiunea Carpaţilor Meridionali – între 45.0 – 46.0 lat. N / 23.0-26.0 long. E, unde apar lumini ciudate în miez de noapte, este numită “zona crepusculară a Europei”.

Referindu-se la această zonă, Gligor Hasa menţionează: “Muntele Gugu – sau al Uriaşilor – închipuind un urieşesc cap de bour” aflat în apropirea “Bătrânului Boreas” şi a muntelui “cu vârful retezat, ca o vatră de foc, unde cei vechi îşi aveau marele altar de sacrificii şi comunicare cu marele Zalmoxis”, locul unde se afla “tarabostele Duras, ajuns la bătrâneţe ducele triburilor ce-şi aveau reşedinţa în Muntele Gugu”, locul unde “într-o seară de popas au ieşit flăcări din pământ”.

sursa : 2012en.ro

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Muntii Calimani constituie bariera de stânca intre Ardeal si Moldova. Este simbolul de piatra care uneste patru judete – Harghita, Suceava, Mures si Bistrita. Atlasele geografice spun ca este cel mai inalt si cel mai spectaculos munte din Carpatii Orientali. In anii ’80, la porunca Elenei Ceausescu, aici, la 2.000 de metri, trebuia sa se fabrice acid sulfuric. De câtiva ani a primit, prin lege, titlul de „parc national”. Calimanii ascund insa, dincolo de flora si fauna lor, unice in România, câteva mistere greu de explicat: „megalitii”. O scriere si simboluri ciudate sapate in stânca.

Cei care se incumeta sa strabata Calimanii, de la Vatra Dornei la Toplita, isi dau seama de frumusetea pura a acestui munte. Ochiul iti este ademenit de o sumedenie de bijuterii pe care doar muntele ti le poate darui, de la padurile de brad dese ca peria pâna la stâncile sculptate misterios de natura atotstiutoare. De la rododendronul ce inroseste la inceput de vara pajistile alpine la Iezerul „fara fund”, lacul izvorât miraculos la 2.000 de metri, „Sfinxul” Calimanilor sau stâncile care intrupeaza in granit cei Doisprezece Apostoli. S-a pomenit in literatura de specialitate despre virtutile energetice ale muntelui, asemanatoare Bucegilor sau Ceahlaului, si despre misterele preistorice pe care le ascund aceste piscuri indraznete.

Pietrele scrise ale lui Pata

Intr-un sat de la poalele muntelui, la Gura Haitii, in curtea unui muntean batrân si gospodar, se afla adapostite intr-un sopron improvizat trei bucati de stânca. Pe o bucata de scândura batuta de ploi, potrivita in cuie deasupra sopronului, sta scris cu vopsea „Muzeul Megalitilor”. Nea Vasile a fost timp de vreo douazeci de ani sofer la exploatarea de sulf din Calimani. Stie toate tainele muntelui, ii cunoaste darnicia si furia. Ii place sa colinde printre jnepenii pitici, pe acolo pe unde cerul pare sa se impreuneze cu pamântul. Asa si-a invatat si copiii.Sa respecte muntele cu maretia si greutatile lui. Vasile Pata ne-a povestit ca in 4 iunie 1987, dupa o zi ploioasa, cum sunt multe pe aici, mergea, impreuna cu nevasta si cu fiul lui, catre cei 12 Apostoli.

Claudiu Pata, care era in clasa a XII-a atunci la un liceu in Vatra Dornei, a descoperit, in santul adânc de 2 metri, sapat de viitura, o piatra pe care erau gravate insemne ciudate, printre care si simbolul soarelui. „Fiul meu ne-a spus, cu rasuflarea taiata, ca a descoperit o stânca ciudata. O stânca cu niste inscrisuri tainice si câteva desene greu de deslusit”, ne-a povestit batrânul. „A venit si geologul santierului de la mina sa vada minunea, impreuna cu un profesor. Ei au anuntat Institutul de Stiinte de la Bucuresti. Apoi, s-au mai gasit inca trei pietre gravate. A aflat si profesorul Traian Naum, cel care era cu adevarat interesat de muntii Calimani si cu care ne cunosteam de câtiva ani. El a venit impreuna cu un arheolog, cu Marin Cârciumaru. Când profesorul Naum a vazut pietrele, a ingenuncheat si avea lacrimi in ochi”, a adaugat Vasile Pata.

«Doar strainii sunt interesati de megaliti»

Ajutat de câtiva localnici, Vasile Pata a dus pietrele acasa. Specialistii din Bucuresti au luat in serios descoperirea lui nea Vasile. Asa a iesit la iveala originea stâncilor, care se pare ca au fost inscriptionate pe la mijlocul mileniului IV. i.e.n. Semnele de pe ele sunt identice cu literele alfabetelor getilor. Insemne bizare, scrijelite in piatra, câteva simboluri solare, asemanatoare celor din vechile culturi antice, egiptene sau aztece.

Un desen pare sa simbolizeze Soarele si câteva planete. Altul pare un simbol precrestin. Un altul seamana izbitor cu un OZN! In legatura cu primul megalit descoperit de familia Pata, autorii lucrarii „Muntii Calimani”, Traian Naum si Emil Butnaru, fac urmatoarele observatii: „Totalitatea gravurilor de pe latura principala a megalitului sunt subordonate, prin modul in care au fost efectuate, cultului soarelui, marele cerc cu raze «in turbina» reprezentând probabil discul solar intâlnit uneori in gravurile din Franta, Portugalia, Italia etc.” Nea Vasile spune ca „am hotarât impreuna (n.r. – cu profesorul Traian Naum) sa ducem cele patru pietre la muzeul din Vatra Dornei.

Dar am vazut ca sunt lasate sa zaca ascunse si se umpleau de praf. Ba una dintre pietre a si disparut. A fost bagata in temelia unei cladiri! Nu le-am mai putut recupera. Am decis sa le aduc acasa. Le-am expus in curtea mea, in «Muzeul Megalitilor »”. Cu o tristete blânda, Vasile Pata ne spune ca nu se acorda importanta megalitilor din ograda lui. „Din pacate, stiinta la noi e la pamânt. Doar strainii se intereseaza si vin in expeditii ca sa le vada”.

Muntele jefuit si umilit de Ceausesti

Exploatarea sulfului vulcanic din Calimani a inceput prin 1970, la indemnul familiei Ceausescu, care dorea cu orice pret independenta economica a tarii, inclusiv in ceea ce priveste materia prima pentru industrie. S-a lucrat aici, la exploatarea sulfului, peste 25 de ani.

A fost decapitat fara scrupule un munte. Negoiul românesc practic nu mai exista decât pe harti. In fapt, acum este doar o stânca dezbracata, impudic si sinistru. Se vad aici toate maruntaiele pamântului. Straturile geologice asezate temeinic in timp, unul câte unul. Mina de sulf nu a fost rentabila niciodata. Acoperea doar 5% din necesarul industriei din acea perioada.

Misterele Calimanilor

A lasat insa in urma, dupa ce a fost inchisa in 1997, un adevarat dezastru ecologic. Un munte complet distrus, un alt munte, la fel de inalt si „falnic” de steril de mina, izvoare si pâraie otravite… Directorul adjunct al Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, inginerul Iluta Cocris, a declarat, pentru „Gardianul”, ca „in prezent se deruleaza un proiect de reconstructie ecologica a fostei exploatari miniere de sulf Calimani, finantat de Guvernul României. 200 ha de teren arata si acum, dupa unsprezece ani de la inchiderea minei, ca un straniu peisaj selenar, lipsit complet de viata. Ranile naturii se vor vindeca doar in câteva zeci de ani”.

sursa: efemeride

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Semnificația Carpaților este asemănătoare în mai multe scrieri vechi. Astfel în sumeriană KUR-PAT înseamnă Muntele Prinților și amintește că înainte de Potop, au domnit opt regi în cinci orașe, timp de 241200 de ani. Apoi tăblițele sumeriene spun că a sosit Potopul, după care la domnie au venit regii popoarelor din munți. În sanscrită KARPATA înseamnă Locul Guvernatorului iar în latină CARPE înseamnă Muntele Tău.

Mai mulți istorici români și străini consideră că muntele mistic, Caucaz, nu are nicio legătură cu actualul Caucaz, ci cu munții care se întindeau de la Porțile de Fier și până în zona Buzăului. Aici ar fi fost Prometeu înlănțuit de Zeus. Cunoscând toate aceste legende dar și fapte istorice putem înțelege valoarea spirituală a sfincșilor românești.

Energiile inteligente

În munții Bratocea, la capătul uneia dintre culmi se află o stâncă ciudată. Localnicii îi spun Faunul. Măsurile energetice efectuate aici au arătat un flux deosebit de energie. Bătrânii spun că însuși Zeus, rănit în lupta cu titanii s-ar fi adăpostit acolo, îngrijit fiind de un faun. Drept răsplată, Zeus, cu o mână de fulgere a sculptat această stâncă. Uneori sfinxul pare că a luat foc. Se spune că flăcările ascund comorile din interiorul stâncii.

Radiesteziștii afirmă că zona este încărcată energetic și că dacă nu ar fi controlată ar putea arde toată România pe o adâncime de doi metri.

Cercetătorul Pavel Codrescu a efectuat un experiment. A îngropat trei obiecte, unul de aur, altul din argint și un altul dintr-un aliaj. După un an de zile le-a dezgropat și a constatat că aurul nu pățise nimic, argintul căpătase culoarea verde iar aliajul se topise. În Topleț argintul a căpătat culoarea albastră iar în Bucegi roșu. Nu au putut fi explicate aceste anomalii.

Paznicul de seară

Această stâncă se află în apropierea cabanei Ciucaș. Persoanele care s-au apropiat de ea au avut stări de somnolență, furnicături.

În 1992, Georgescu Aurel, specialist în mistică a susținut că are o hartă foarte veche a acestei zone și care prezintă că aici s-ar afla porți de trecere spre alte dimensiuni. El și alte șase persoane au dispărut misterios în această zonă.

Echipa venise în zonă să o cerceteze. Au purtat discuții cu călugărul Teofil, care locuia în zonă, explicându-i că au găsit în peșterile din zonă niște obiecte stranii din argint și că sunt foarte aproape să descopere acele porți către altă dimensiune. La scurt timp toată echipa a dispărut. Au mai fost și alte dispariții dar s-au pus pe seama urșilor sau a unor accidente. Nu au fost găsite probe că urșii au atacat sau că au fost accidente montane.

Spiritologii susțin că sub Sfinxul din Bucegi se găsesc comorile spirituale ale lumii. Ele nu au fost descoperite pentru că acest văl de energie este greu de penetrat. Tot ei susțin că aici sunt porți către civilizații decalate temporar.

Cercetătorul finlandez Frederik Hanunssen consideră că această zonă este leagănul spiritual al omenirii.

Pentru cei care sunt inițiați în mistică, cuvântul Akasha înseamnă memoria universală, cea care înmagazinează tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Se pare că toți sfincșii din lume sunt zone în care aceste arhive pot fi accesate. Aceste stânci ciudate acționează ca niște porți într-un program sofisticat în care acestea sunt lăsate deschise atunci când lucrurile nu merg cum trebuie.

Punct de reper pentru călătoriile spațiale

În Munții Călimani, în rezerva 12 Apostoli, în 1987, un student a descoperit un megalit straniu care reprezintă o figură bizară însoțită de simboluri solare. În apropiere se află o stâncă înaltă de 20 de metri care se numește Dochia. La baza ei există un izvor cu puteri curative. Se spune că cele mai multe OZN uri au fost văzute în acea zonă. Se susține că aici ar fi o gaură de vierme care ar scurta călătoriile în timp. Orice aparat cu baterii funcționează mult mai mult în acea zonă.

Cea mai importantă alcătuire stâncoasă de tip sfinx se află în Munții Retezat, unde nu mai puțin de șase formațiuni de tip antropomorf sunt dispuse pe un arc de cerc. Cei care analizează solul masivului vor constata asemănarea cu cel de pe Lună.

În Masivul Zăganu există un sfinx denumit Ciobănașul. Aici se aud niște voci ciudate în altă limbă. Energia emisă lângă sfincși a dus la crearea unei faune deosebite, vezi viperele de la Topleț dar și producerea unor fenomene naturale deosebite.

În zona Retezat – Godeanu se întâmplă foarte des accidente montane, fapt care i-a făcut pe turiști să evite această zonă.

Sursa: obiectiv.info

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Fenomen MIRACULOS pe platoul Bucegilor, petrecut joi seara. Sfinxul VINDECĂ boli incurabile 442Fenomen spectaculos, şi spun unii, vindecător, pe platoul munţilor Bucegi, la poalele Sfinxului. Oamenii spuncă o singură dată pe an, pe data de 28 noiembrie, soarele apune peste munţi, formând o piramidă magică, ce are puteri incredibile asupra celor care sunt pe platou la acel moment.

Sunt zeci de oameni care vin an de an, recunoscători fiind soarelui şi muntelui pentru vindecarea şi alinarea pe care le-au primit.

Doctorul din Hamburg vine an de an pentru a căpăta energia necesară conducerii cabinetului său în care tratează zeci de bolnavi, zilnic. Nimeni nu ştie secretul reuşitei celor peste zece operaţii pe care niciun doctor nu le-ar putea face într-o zi, scrie site-ul muntii-bucegi.ro

Doamna cu pălăria violet din Sibiu, adusă pentru prima dată într-un scaun cu rotile de nepotul ei, cercetător la Institutul de Mineralogie Patologică Axente Sever, și care acum vine pe propiile-i picioare, mai mult pentru a mulțumi Piramidei pentru magica ei vindecare, Soarelui pentru căderea lui miracunoasă şi binefăcătoare în trepte piramidale, ori poate Sfinxului, fără de care nimic nu ar fi posibil…

Familia cu cei doi gemeni din Eastwood, ambii bolnavi de artrita psoriazică, boală autoimună care afectează ligamentele şi tendoanele. Efectul piramidei magice asupra celor doi micuți este incontestabil, având acţiune antiinflamatoare selectivă pentru COX2, și producerea de adalimumab, un anticorp monoclonal uman recombinat de tip Ig G cu specificitate pentru TNF alfa.

Tânărul cu fibromialgie din Detroit, boală căpătată în urma unei depresii severe cu tulburări de anxietate, piramida acţionând asupra lui precum un inhibitor selectiv de serotonina (SSRI), antidepresiv tricyclic. Este ştiut că în această boală medicii nu au un tratament, recomandând meditaţia şi rugăciunea…

DE O.P.

Sursa: antena3

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Peştera Izverna este una dintre cele mai renumite rezervaţii speologice din Europa. A devenit celebră, şi căutată de străini, după ce Jacques Yves Cousteau a realizat, prin galeriile ei, un film pe care l-a prezentat în secţiunea “Explorări ale secolului XX’ din serialul “Muzeul Smithsonian din Washington”, scrie Agerpres.

$article.media.images[0].description

Peştera Iyverna. Locul cu cele mai multe enigme din lume/ FOTO: aliantapentruconservareabiodiversitatii.wordpress.com”
În ţară, peştera a devenit cunoscută după 1989 când, în zonă, au început să apară nişte hărţi cu presupuse comori ascunse în adâncuri.

Situată în munţii Mehedinţiului, la altitudinea de 600 de metri, peştera Izverna este plină de mistere. Legenda  spune că împărăteasa Maria Tereza ar fi scufundat înt-un lac al peşterii un depozit de argint aparţinând Imperiului Austro – Ungar. Folclor sau nu, se spune că şi tezaurul naţional al Serbiei ar fi fost îngropat aici, în vremea în care cei doi prinţi moştenitori, Milan Obrenovici şi Mihail, îşi revendicau tronul, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, comoara fiind transportată cu 80 de care cu poveri.
De-a lungul ultimilor 150 de ani, în satele din Munţii Mehedinţiului au apărut zeci de poveşti legate de comoara sârbilor. Acestea susţin că, după ce meşterii au amenajat patru încăperi în care au depozitat-o, soldaţii i-au omorât pentru a păstra secretul, iar ei, la rândul lor, au fost otrăviţi şi aruncaţi într-un hău din care acum izvorăşte vâna unui izvor.

Pentru prima oară, Peştera Izverna a fost explorată de biospeologul C. N. Ionescu

Cercetarea a  fost făcută pe o porţiune de 200 metri, a cărei descriere a publicat-o în 1914.În anul 1951, P. A. Chappuis şi A. Winkler au făcut o descriere mai amănunţită a galeriei cercetate, iar în perioada 1964-1967, V. Decou a făcut aici cercetări de biospeologie mai amănunţite, urmat fiind, în 1973, de C. Goran care a şi reuşit să întocmească primul plan al peşterii. În 1979, o echipă a Cercului speologic ,,Focul Viu’ , condusă de S. Roată, a recartat peştera, descoperind galerii noi, lungimea acestora fiind apreciată la 1.800 metri.

Peştera Izverna, susţin specialiştii, are cele mai multe enigme din lume

Multe dintre aceste enigme nu pot fi descifrate nici astăzi, când există mijloace tehnice ultramoderne pentru explorări. În multe puncte există capcane, porţi din stânci care se închid şi se deschid, lăsând apa subterană să inunde galeriile, tavane şi pereţi care în aparenţă se prăbuşesc spre curioşii ajunşi în adâncuri. În anul 1980, Florin Paroiu şi Costel Vanau, pionieri ai scufundărilor din România, au fost primii care au străbătut tainicul Sifon Verde, lung de 50 de metri, apoi Sifonul Galben, dar nu au putut trece de Sifonul Negru, cel mai mare din România, având peste 400 metri lungime şi o denivelare/cascadă de 40 metri. 

Din peşteră  porneşte izvorul carstic cu cel mai mare debit din judeţul Mehedinţi

Astăzi, izvorul  alimentează cu apă potabilă localităţile din aval. În subteran, în galeria principală adică, se pătrunde din exterior printr-o poartă cu dimensiunile de 4×3 metri. Se escaladează câteva marmite, apoi se ajunge printr-un coridor la câteva lacuri cu apă de infiltraţie, adânci de 75 centimetri. După ce mai parcurgi în jur de 50 metri, îţi apare în cale un lac în toată puterea cuvântului, cu valuri, numit Lacul Verde, care îţi dă senzaţia că ai ajuns pe un alt tărâm, într-o lume paralelă. Pe acesta nu-l poţi străbate decât cu barca pneumatică, susţin speologii.

(w620) pestera 2

Speologi atraşi de o forţă nevăzută, duşi în adâncuri şi înecaţi

În ultimii 50 de ani, peştera şi-a cerut tributul. Mulţi curajoşi şi-au pierdut viaţa în adâncurile ei. Pe 15 noiembrie 2002, speologii maghiari Pazmendy Lorand (41 de ani) şi Szighety Gyorgy (37 de ani) au dispărut în adâncuri, atraşi de un miraj, o lumină palidă, ca un magnet. Când au ajuns în apropierea ei, au fost atraşi de o forţă nevăzută, duşi în adâncuri şi înecaţi. La toate acestea fuseseră martori colegii lor din grupul de speologi care veniseră de la Budapesta, Bucureşti şi Drobeta Turnu Severin ca să stabilească un nou record în materie de scufundări subacvatice în peşteră.

Sursa: tvr

Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva