Facebook Twitter Email

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) (European Data Protection Supervisor – EDPS) a fost înființată în 2001, ca autoritate de control independentă al cărei obiectiv este acela de a asigura că instituțiile și organele comunitare respectă dreptul la viață privată atunci când prelucrează date cu caracter personal și când elaborează noi politici care afectează protecția datelor.

Sursa: secure.edps.europa.eu

Sediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor se află la Bruxelles.

Dreptul la protecția datelor personale este un drept fundamental. Este diferit dar strâns legat de dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie. Această diferență este făcută în mod special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, unde cele două drepturi sunt menționate separat dar apar alăturat, în Articolele 7 și 8, după cum indică site-ul EDPS.

Principalele domenii de activitate ale AEPD sunt: supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de administrația UE; oferirea de recomandări pentru Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește politicile și textele legislative care aduc atingere vieții private; cooperarea cu alte autorități din domeniu pentru a garanta o protecție a datelor personale coerentă în toată Europa.

Sarcinile de supraveghere îmbracă diferite forme, precum verificare prealabilă a operațiunilor de procesare a datelor susceptibile de a prezenta riscuri specifice, luarea în evidență a diverselor plângeri, efectuarea de anchete. În funcție de aspectele care îi sunt supuse atenției, AEPD verifică felul cum s-a făcut procesarea datelor cu caracter personal ținând cont de regulamentul privind protecția datelor (Regulamentul (CE) nr. 45/2001). Regulamentul are ca scop protejarea libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le vizează. Totodată acest regulament are ca obiect facilitarea liberei circulații a informațiilor într-un cadru care să garanteze drepturile persoanelor și așteptările lor legitime cu privire la respectarea vieții private. De cele mai multe ori, în urma acestei verificări se fac niște recomandări pe care instituțiile și organele comunitare trebuie să le implementeze, obiectivul fiind respectarea regulilor în materie de protecție a datelor.

AEPD primește sesizări de la membrii personalului UE, ca și de la oricare alte persoane care consideră că datele lor cu caracter personal nu au fost prelucrate în mod corect de una dintre instituțiile sau organele europene. Dacă plângerea este admisă, AEPD efectuează o anchetă. Ulterior concluziile acesteia sunt comunicate celui care a făcut sesizarea, fiind luate totodată măsurile necesare.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu un scop specific și legitim, care trebuie să fie specificat atunci când datele sunt colectate, menționează site-ul amintit. Persoana ale cărei date sunt prelucrate beneficiază de mai multe drepturi garantate, cum ar fi dreptul de a fi informat în ceea ce privește prelucrarea datelor și dreptul de a corecta datele.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor publică orientări tematice privind probleme de bază, care să servească drept documente de referință pentru administrația europeană. În decembrie 2010 AEPD a adoptat un document strategic intitulat ”Controlul și garantarea respectării Regulamentului (CE) 45/2001” .

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor îndrumă Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul în ceea ce privește propunerile privind noi texte legislative, precum și o serie de alte probleme cu impact asupra protecției datelor. Misiunea de consultant constă în principal în analizarea modului în care politicile influențează drepturile cetățenilor în cadrul vieții private.

Sursa:secure.edps.europa.eu

Persoana care îndeplinește funcția de AEPD este numită de comun acord de către Consiliul UE și Parlamentul European. În prezent această funcție este îndeplinită de Giovanni Buttarelli (Supervisor), adjunct fiind Wojciech Wiewiórowski (Assistant Supervisor). Aceștia au preluat mandatul — a cărui durată este de cinci ani — la 4 decembrie 2014.

AEPD își exprimă opiniile, în mod regulat, în diferite tipuri de publicații. De asemenea, în rapoartele anuale face o trecere în revistă a principalelor realizări din anul precedent, cuprinzând cele trei domenii de activitate ale AEDP precum și evoluțiile în domeniile comunicare, administrație, buget și resurse umane.

În fiecare an au loc două conferințe importante privind protejarea datelor: o Conferință europeană, care are loc primăvara și care reunește responsabilii cu protecția datelor de pe lângă autoritățile statelor membre ale UE și ale Consiliului Europei, și o Conferință internațională, care are loc toamna și care reunește un mare număr de experți în protecția datelor, atât din sectorul public, cât și din cel privat.

AGERPRES (Documentare — Ruxandra Bratu; editor: Marina Bădulescu)

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva