Facebook Twitter Email

Banca Europeană de Investiții (BEI) (European Investment Bank) este instituția financiară a Uniunii Europene, al cărei rol principal este acela de a asigura finanțări pe termen lung în UE, pentru proiecte care sunt în conformitate cu strategia și cu politicile UE. Acționarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar contribuția fiecărui stat membru la capitalul băncii este în funcție de PIB. România a devenit membră a BEI la 1 ianuarie 2007, odată cu integrarea în UE.

Foto: (c) europa.eu

Misiunea BEI este de a contribui la integrarea, la dezvoltarea echilibrată și la coeziunea economică și socială a statelor membre ale UE. BEI oferă împrumuturi din resurse atrase în special de pe piețele de capital, la care se adaugă contribuțiile acționarilor. Creditele sunt acordate în condiții favorabile pentru finanțarea unor proiecte de investiții, atât în interiorul Uniunii cât și în afara acesteia, în țările partenere. Aproximativ 90% din împrumuturi merg către programe și proiecte elaborate în cadrul UE.

Banca Europeană de Investiții a fost creată în baza Tratatului de la Roma, intrat în vigoare în 1958. Inițial, în 1958, sediul instituției a fost stabilit la Bruxelles, iar în 1968 a fost mutat la Luxemburg, unde se află și în prezent. Banca are, de asemenea, o rețea de birouri regionale în Europa și în afara acesteia, personalul instituției depășind în prezent 2.000 de persoane.

Inițial au fost finanțate cu precădere investițiile majore de infrastructură ale statelor membre, dar ulterior BEI a început să finanțeze și alte proiecte, vizând dezvoltarea rețelelor transeuropene de transporturi, telecomunicații, aprovizionare cu energie, protecția mediului, întreprinderile mici și mijlocii (IMM). În general este finanțată o treime din fiecare proiect, însă finanțarea poate ajunge și până la 50 la sută. Această finanțare pe termen lung și susținută încurajează adesea atât sectorul privat cât și cel public să facă investiții care în alte condiții nu ar fi fost posibile, după cum arată site-ul BEI.

În afară de împrumuturi, BEI acordă asistență tehnică, printr-o echipă de experți, precum și garanții pentru diverse organisme (bănci, instituții de garantare etc.).

Ca urmare a apelului lansat de Consiliul European la Lisabona pentru sprijinirea mai puternică a IMM-urilor a fost înființat Grupul BEI, alcătuit din Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții, acesta din urmă creat în 1994, în scopul sprijinirii înființării și dezvoltării IMM-urilor.

BEI menține legături strânse cu Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a UE, OLAF ș.a.

Structurile de conducere și control ale BEI sunt: Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din miniștrii de finanțe ai statelor membre UE; Consiliului Director; Comitetul de Administrație; Comitetul de Audit. Președintele BEI este ales prin rotație, din fiecare stat membru. În prezent, acesta este germanul Werner Hoyer (din ianuarie 2012). În structura organizatorică a BEI intră, de asemenea, mai multe departamente și consilii de administrație.

Intâlnire a premierului Victor Ponta cu Mihai Tănăsescu, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, și Werner Hoyer, președintele BEI, la Palatul Victoria. (2013)
Foto: (c) Angelo BREZOIANU / Arhiva AGERPRES

În cadrul planului de acțiune pentru Europa Centrală și de Sud-Est, în valoare de peste 30 de miliarde de euro, pentru 2013-2014, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială (BM) au investit 24,8 miliarde de euro până la finele lui 2013, potrivit unui comunicat de presă al BEI. La finele lui 2012, cele trei instituții financiare internaționale au lansat un plan de acțiune destinat susținerii creșterii în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. În cadrul acestui plan comun, BEI s-a angajat să contribuie cu minimum 20 de miliarde de euro, Banca Mondială cu șase miliarde de euro și BERD cu patru miliarde de euro. Această inițiativă a venit după un prim plan, lansat în 2009-2010, când instituțiile financiare internaționale au contribuit cu 24,5 miliarde de euro pentru a ajuta țările din Europa Centrală și de Est să facă față crizei.

Școală inclusă în programul BEI de Reabilitare a Infrastructurii Educaționale din București
Foto: (c) Alex TUDOR / Arhiva AGERPRES

Potrivit site-ului Băncii Naționale a României, din 1991 și până la 31 decembrie 2007 au fost înregistrate 70 de acorduri de împrumut semnate între România și Banca Europeană de Investiții, cu o valoare cumulată de 5.105,7 milioane euro. În 2007, BEI a finanțat în țara noastră 5 proiecte (în servicii, utilități municipale, industrie, credite globale prin bănci comerciale etc.) reprezentând un angajament de 172.223.500 euro.

În decembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice și BEI au semnat un contract de finanțare în valoare de 110 milioane de euro în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), implementat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plutarchos Sakellaris, vicepreședinte BEI, și Wolfgang Schoiswohl, vicepreședinte Corporate Banking BCR, la ceremonia de semnare oficială a unui acord de împrumut între BEI și Banca Comercială Română, dedicat sprijinirii de finanțare pentru IMM-uri și autoritățile publice din România (2012).
Foto: (c) Alex TUDOR / Arhiva AGERPRES

Valoarea totală a împrumuturilor acordate în perioada 1997 — 2013 de BEI, pentru care statul român și-a dat acordul, este de 5,4 miliarde euro. În ianuarie 2015, Guvernul României a aprobat extinderea cu un an, până la 31 decembrie 2015, a proiectului derulat în baza unui contract de finanțare convenit cu BEI privind reabilitarea sectorului sanitar, precum și majorarea contribuției României la costul proiectului cu 4,6 milioane de euro.

Potrivit Raportului Anual pentru 2014 al BEI, care a fost publicat în februarie 2015, BEI a acordat credite în valoare de 77 de miliarde de euro pentru a sprijini investițiile în Europa și restul lumii, circa 69 de miliarde de euro (cca 90%) fiind destinate statelor membre ale UE.

AGERPRES (Documentare — Ruxandra Bratu; editor — Irina Andreea Cristea)

Etichete:
Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva