Facebook Twitter Email

 imagine-articol-1

Firmele care investesc în hoteluri peste  5 mil. euro nu vor plăti 3 ani impozit pe profit şi nici CAS, facilităţi primind şi cele care aduc peste 500 mii euro
Schema de ajutor de stat se aplică până în 2020, beneficiare putând fi maximum 150 de societăţi
Jianu: Ne dorim noi investiţii în turism, cu accent pe complexuri sau parcuri care să cuprindă atât infrastructură hotelieră, cât şi de agrement

150 de firme din industria hotelieră ar putea primi ajutoare de stat până în 2020, susţinerea financiară fiind acordată doar în cazul în care acestea vor investi în infrastructura hotelieră şi de agrement. Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma unor reduceri ale taxelor datorate statului, pe o perioadă de trei ani, pentru investiţii cuprinse între 500.000 şi 5 mil. euro firmele urmând să plătească între 25 şi 75% din valoarea taxelor şi impozitelor, în cazul în care investiţiile depăşesc 5 mil. euro, firmele fiind scutite de la plata lor.
“Ne dorim să susţinem investiţiile în infrastructura hotelieră şi de agrement, dar şi în revitalizarea celei existente. În primul rând, ne dorim noi investiţii în turism, cu accent pe complexuri sau parcuri care să cuprindă atât infrastructură hotelieră, cât şi de agrement, fără a omite revitalizarea structurilor hoteliere existente, care se află într-un stadiu avansat de degradare. Să sperăm că proiectul  va rămâne în această formă”, a declarat, pentru Curierul Naţional, Florin Jianu, ministru delegat pentru pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism.
La rândul său, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS), Dan Matei Agathon, a declarat pentru Curierul Naţional că această iniţiativă ar fi o gură de oxigen pentru industria turismului.
“Acord sprijinul meu necondiţionat acestei iniţiative. În condiţiile în care există o concurenţă acerbă cu Bulgaria, atât din punct de vedere al impozitului pe profit perceput în ţara vecină, a impozitului pe salarii, a nivelului TVA, nu pot spune decât că acest decalaj trebuia acoperit cumva, iar aceste reduceri fac acest lucru. Acordarea acestor ajutoare de stat înseamnă creştere economică, crearea unor noi locuri de muncă şi, implicit, dezvoltarea industriei turismului”, a spus Agathon.

Potrivit proiectului de hotărâre elaborat de Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020. “Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150. Plata ajutorului de stat se efectuează în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei”, se arată în proiect.
Pentru investiţiile între 500.000 – 1 mil. euro,  contribuţiile datorate se reduc la jumătate
Astfel, pentru orice investiţie între 500.000 euro şi 1 milion euro inclusiv în dezvoltarea de infrastructură hotelieră sau de agrement nouă sau în renovarea şi reamenajarea uneia deja existente, firmele pot beneficia de facilităţi, pentru o perioadă de 3 ani, acestea constând în reducerea impozitului pe profit datorat cu 50%; reducerea contribuţiilor sociale datorate cu 50%; oferirea de garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiei.
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau de tip slot-machine aflate în staţiunile turistice, ce realizează investiţii în condiţiile sus-menţionate şi aplică scutirea biletului de intrare obligatoriu, pot beneficia şi de reducerea taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc cu 50% şi de reducerea taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc cu 50%.
Reducere de 75% pentru investiţii cuprinse între  1 şi 5 mil. euro
Tot pentru o perioadă de 3 ani se acordă reducerea impozitului pe profit datorat şi a contribuţiilor sociale datorate cu 75%, dar şi garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiilor, în cazul în care investiţiile sunt cuprinse între 1 milion euro şi 5 milioane euro inclusiv, în dezvoltarea de infrastructură hotelieră sau de agrement nouă sau în renovarea şi reamenajarea uneia deja existente.
De reduceri cu 75% ale taxei aferente licenţei de organizare şi a taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc beneficiază şi organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau de tip slot-machine aflate în staţiunile turistice, ce realizează investiţii în condiţiile amintite şi aplică scutirea biletului de intrare obligatoriu.
Scutiţi de la plata taxelor şi impozitelor dacă investesc peste 5 mil. euro
De scutiri de la plata impozitului pe profit şi a contribuţiilor sociale pe o perioadă de 3 ani beneficiază societăţile care investesc mai mult de 5 milioane euro în dezvoltarea de infrastructură hotelieră sau de agrement nouă sau în renovarea şi reamenajarea uneia deja existente, acestora oferindu-li-se garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiei.
De scutiri de la plata taxei aferente licenţei de organizare şi a taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc beneficiază şi organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau de tip slot-machine aflate în staţiunile turistice, care realizează investiţiile sus-amintite şi aplică scutirea biletului de intrare obligatoriu.
Reducerile se pot aplica şi altor taxe, dar nu pot fi înlocuite cu rambursări
Conform proiectului de act normativ, reducerile menţionate se calculează din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pe care investitorul trebuie să le declare şi să le plătească la termenele stabilite prin lege, începând cu data finalizării lucrărilor de construcţie sau modernizării şi extinderii celor existente, dar “nu pot fi înlocuite cu rambursări”.
“Prezenta schemă de ajutor de stat poate fi completată cu reduceri pentru orice fel de impozite şi taxe hotărâte şi implementate de autorităţile publice locale pe raza cărora sunt derulate investiţiile realizate în baza acestei scheme de ajutor de stat”, se mai arată în proiect.
Obiectivele în care s-a investit trebuie să funcţioneze minimum  5 ani
Pe de altă parte, infrastructura turistică sau de agrement finanţată trebuie să fie funcţională şi să opereze pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării proiectului în cazul întreprinderilor mari şi de trei ani în cazul IMM-urilor.
Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere situată în Bucureşti este echivalentul în lei a 11,25 mil. euro (pentru perioada 2014 – 2017) şi 7,5 mil. euro (pentru 2018 – 2020), cele din Regiunile vest şi Ilfov pot beneficia de maximum 26,25 mil. euro în perioada 2014 – 2020, iar cele din regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia pot primi, în aceeaşi perioadă, maximum 37,5 mil. euro.
“Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii”, se mai arată în proiect.
Cum pot beneficia  de ajutoare
Proiectul de hotărâre se va aplica numai ajutoarelor care au efect stimulativ, respectiv dacă îndeplinesc următoarele condiţii: întreprinderea adresează DIMMMAT o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei; documentaţia anexată cererii face dovada că proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi fost realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului; proiectul de investiţii nu demarează înaintea semnării acordului pentru finanţare, în caz contrar investiţia nefiind considerată eligibilă.
Cine poate beneficia
Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, mai multe criterii de eligibilitate. Pe lângă faptul că trebuie să fie înregistrate potrivit Legii 31/1990 şi intenţionează să facă o investiţie în România, acestea nu trebuie să aibă debite restante bugetele componente ale bugetului general consolidat, dar şi să nu intre în categoria “întreprinderilor în dificultate”, să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
Firmele trebuie să nu fi beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii şi să nu fi închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în cei doi ani care au precedat înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.
De asemenea, firmele aflate în activitate trebuie şi să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat, să aibă capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă, pe lângă criteriile de eligibilitate sus-amintite, au un capital social subscris vărsat de minimum 30.000 lei, nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare şi nu au acţionari/manageri cu experienţă în domeniul pentru care solicită finanţare.

Proiectul aduce beneficii atât firmelor, cât şi statului
DIMMMAT a calculat că propunerea sa de acordare a ajutoarelor de stat întreprinderilor care decid să facă investiţii în industria hotelieră va aduce beneficii majore bugetului de stat, chiar în condiţiile reducerilor semnificative acordate.
Astfel, în cazul unor investiţii într-o structură de cazare cu minimum 10 locuri, la un preţ de cazare pe noapte de minimum 150 lei şi un grad de ocupare de 40% pe durata întregului an (365 de zile), dacă firma are în medie 10 angajaţi per structura de cazare, pe care îi plăteşte în medie cu 2.298 lei lunar şi pentru care plăteşte contribuţiile sociale, compania ar avea o cifră medie anuală de 219.000 lei şi un profit de 28.470 lei. În aceste condiţii, firma ar plăti taxe, impozite şi contribuţii anuale de 18,2 mil. lei şi o taxă de licenţiere pentru o masă de joc şi un slot-machine de 425.000 lei.
Pentru investiţii cuprinse între 500.000 şi 1 mil. euro, pentru care statul acordă reduceri de 50% ale taxelor şi impozitelor, statul tot ar încasa 9,1 mil. lei din impozitul pe profit şi contribuţiile sociale anuale ale firmei (jumătate din 18,2 mil. lei), 212.500 lei din taxa de licenţiere pentru o masă de joc şi un slot- machine şi între 425.806 şi 851.612 lei din TVA.
Pentru investiţii între 1 mil. euro şi 5 mil. euro, statul ar încasa 4,55 mil. lei din impozitele şi contribuţiile anuale ale firmei (25% din 18,2 mil. lei), 106.250 lei din taxa de licenţiere pentru o masă de joc şi un slot-machine şi între 851.612 lei şi 4,26 mil. lei din TVA.
Pentru investiţiile de peste 5 mil. euro, pentru care se intenţionează scutirea de la plata impozitelor şi contribuţiile anuale ale firmei, statul ar urma să încaseze doar TVA – peste 4,26 mil. lei.
Autor :Afrodita Cicovschi
Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva