Facebook Twitter Email

Asociația Europeană a Liberului Schimb – AELS (European Free Trade Association – EFTA) este o organizație interguvernamentală înființată pentru promovarea comerțului liber și integrarea economică în beneficiul statelor membre. Este alcătuită în prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Foto: Logo EFTA
Sursa foto: efta.int

AELS a fost creată odată cu intrarea în vigoare, la 3 mai 1960, a Convenției de la Stockholm, semnată la 4 ianuarie același an. Înființată, la inițiativa Marii Britanii, ca o alternativă la Comunitatea Economică Europeană (CEE), organizația își propunea crearea unei zone de liber schimb, scopul inițial fiind eliminarea taxelor vamale asupra produselor industriale în comerțul dintre statele membre. Statele fondatoare ale AELS au fost Austria, Danemarca, Elveția, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia și Suedia.

Finlanda s-a alăturat în 1961, Islanda în 1970, iar Liechtenstein în 1991. În 1973, Marea Britanie și Danemarca părăsesc AELS pentru a se alătura Comunității Europene, fiind urmate de Portugalia, în 1986, și de Austria, Finlanda și Suedia, în 1995.

Crearea AELS pornea de la premisa liberului schimb ca mijloc de realizare a creșterii economice și a prosperității în rândul statelor membre, precum și a promovării cooperării economice mai strânse între țările din Europa de Vest, potrivit site-ului oficial al organizației.

AELS nu este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru poate stabili, în principiu, liber taxele vamale și politica comercială externă privind state terțe (non-AELS).

Relațiile cu CEE, apoi Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană (UE), s-au aflat la baza activităților AELS încă de la început. În anii ’70, statele AELS au încheiat acorduri bilaterale de liber schimb cu CEE. În 1992 a fost semnat la Oporto, în Portugalia, acordul privind crearea Spațiului Economic European (SEE), care a intrat în vigoare în 1994 între UE și cele cinci state membre AELS. Spațiul Economic European a fost creat pentru a extinde dispozițiile Uniunii Europene referitoare la piața sa internă la țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb.Acordul vizează consolidarea relațiilor economice și comerciale ale Uniunii Europene cu țările AELS.

Convenția AELS constituie temeiul juridic al organizației și reglementează relațiile de liber schimb între statele membre. Convenția de la Stockholm a fost revizuită și înlocuită, în 2001, cu Convention de la Vaduz (Liechtenstein), care a intrat în vigoare în 2002 și prin care domeniul de aplicare al Convenției a fost extins, pe lângă libera circulație a mărfurilor, și la alte domenii, precum comerțul cu servicii, libera circulație a persoanelor ș.a.

În ceea ce privește statele membre AELS, este de menționat că Norvegia, Islanda (din 1994) și Liechtenstein (din 1995) sunt totodată părți la Acordul privind SEE cu Uniunea Europeană, în timp ce Elveția a semnat o serie de acorduri bilaterale cu UE. Țările AELS sunt economii foarte competitive, reprezintă o piață considerabilă, cu o ridicată putere de cumpărare pe cap de locuitor. Liechtenstein și Elveția sunt cunoscute centre financiare internaționale și lideri în câteva sectoare industriale, inclusiv tehnică, produse farmaceutice și produse chimice, în timp ce Islanda și Norvegia excelează în industriile legate de bogatele lor resurse naturale, inclusiv petrol, gaze naturale, energie electrică și pescuit, precum și în diverse sectoare de servicii.

Cel mai înalt organ de conducere este Consiliul AELS, care se întrunește, de regulă, de opt ori pe an, la nivel de ambasadori (șefi de delegații permanente la AELS) și de două ori pe an la nivel ministerial, potrivit site-ului amintit. La reuniunile Consiliului delegațiile se consultă reciproc, negociază și decid cu privire la probleme de ordin politic, iar cele mai importante decizii sunt luate, de obicei, prin consens.

Consiliul discută chestiuni de fond, în special în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor AELS cu țările terțe și gestionarea acordurilor de liber schimb. În rezolvarea problemelor speciale activitatea acestuia este sprijinită de o serie de comitete. Președinția Consiliului este asigurată prin rotație, pe o perioadă de șase luni, de statele membre. În prezent președinția este asigurată de Norvegia.

Secretariatul are un personal alcătuit din aproximativ 100 de membri, din care o treime cu sediul în Geneva, iar restul cu sediul în Bruxelles și Luxemburg. Secretarul general coordonează activitățile AELS și este responsabil pentru managementul general al resurselor acesteia, fiind asistat de doi secretari generali adjuncți, unul cu sediul la Geneva, iar celălalt la Bruxelles. În prezent funcția de secretar general este deținută de Kristinn F. Árnason.

AELS scoate două tipuri de publicații: cele periodice, privind activitățile și realizările organizației, și cele pe diverse teme de interes.

AGERPRES/(Documentare: Ruxandra Bratu; editor: Horia Plugaru)

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva