Facebook Twitter Email

BII (International Investment Bank – IIB) este o instituție multilaterală care are ca scop promovarea dezvoltării sociale și economice, a prosperității și a cooperării economice între statele membre.

Sursa: baceeconference.com

Principalele direcții în activitățile băncii sunt sprijinirea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din statele membre prin creșterea accesului acestora la surse de finanțare durabile și permanente, precum și participarea la finanțarea proiectelor de infrastructură importante din punct de vedere social, după cum arată site-ul IIB.

BII a fost fondată în 1970, în urma sesiunii CAER de la Varșovia din 1970, ca organizație financiară a țărilor socialiste, având ca scop să acorde finanțare de dezvoltare pentru diferite proiecte de investiții. BII a fost înființată în baza unui Acord interguvernamental, care a stabilit și Statutele băncii. Acesta a fost semnat la 10 iulie 1970 de toate statele membre ale băncii, fiind înregistrat la Secretariatul Națiunilor Unite. BII avea ca state membre la acel moment R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară și URSS. România a aderat la BII în ianuarie 1971.

Sursa:iibbank.org

Activitatea băncii a început la 1 ianuarie 1971, iar sediul acesteia a fost stabilit la Moscova, unde se află și în prezent.

Chiar de la începutul activității sale, Banca Internațională de Investiții a stabilit relații de afaceri cu Banca Internațională pentru Cooperare Economică, cu instituțiile monetare și de credit internaționale, cu alte organizații financiare.

În prezent, statele membre al BII sunt: Bulgaria, Ungaria, Republica Socialistă Vietnam, Cuba, Mongolia, Federația Rusă, România, Republica Slovacă și Republica Cehă.

Consiliul Băncii este cea mai înaltă autoritate a acestei instituții, fiind compus din reprezentanții statelor membre. Board-ul băncii este organul executiv, iar membrii acestuia sunt numiți de către Consiliu. Auditul activităților BII este efectuat de Comisia de Audit, alcătuită din reprezentanți ai statelor membre, numiți de Consiliu, potrivit site-ului amintit.

Odată cu dizolvarea URSS și dezintegrarea lagărului socialist, banca și-a pierdut, în mare măsură, fostul scop, de asemenea și o parte dintre statele membre, stagnând timp de aproape două decenii. Cu toate acestea, ani de zile statele membre au discutat diferite opțiuni pentru reînnoirea activității băncii.

În anul 2012 s-a alăturat o nouă echipă managerială, căreia toți participanții BII i-au oferit un mandat pentru a începe o reformă complexă. La cea de-a 98-a reuniune a Consiliului băncii a fost aprobată o strategie pe termen mediu. Sprijinirea IMM-urilor și finanțarea proiectelor de infrastructură au fost stabilite ca vectori-cheie în activitățile BII.

Aceste direcții sunt esențiale pentru toate statele membre ale băncii, permițând îndeplinirea noii misiuni a acesteia de a asista statele membre în dezvoltarea lor socială și economică, cooperarea economică dintre ele, creșterea bunăstării oamenilor.

Sursa:iibbank.org

Din septembrie 2012, președintele Board-ului BII este Nikolai Kosov, care are și calitatea de membru al board-ului de directori al Camerei de Comerț Ruso-Britanice.

În cursul anului 2013 a avut loc un proces de relansare a băncii, care a inclus: reabilitarea portofoliului de credite, stabilirea unor noi principii ale politicii de creditare, dezvoltarea și punerea în aplicare a noii structuri organizatorice, introducerea unor noi sisteme de gestionare a riscurilor și de conformitate, adoptarea unor standarde moderne ale instituțiilor financiare sub toate aspectele legate de activitățile băncii, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții financiare naționale și internaționale ș.a.

În aprilie 2015, BII și-a deschis primul birou regional la Bratislava, în Slovacia.

Fondurile proprii ale Băncii au ajuns la 374 de milioane de euro. Capitalul subscris se ridica la 292,6 milioane de euro la 26 mai 2015. În acord cu Rezoluția Consiliului instituției de la 6 iunie 2013, capitalul subscris al Băncii va fi majorat până la 341,6 milioane de euro.

BII are cel mai bun rating între instituțiile financiare cu sediul în Rusia—Baa1, calculat de Moody’s.

AGERPRES/(Documentare — Ruxandra Bratu; editor: Marina Bădulescu)

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva